Nieuws

Zand, grind en klei onmisbaar in circulaire economie

Een duurzame winning en goed gebruik van primaire bouwgrondstoffen als zand en klei spelen een doorslaggevende rol in de weg naar een circulaire bouweconomie. Daarbij draagt de winning ervan bij aan de realisatie van beleidsdoelen als klimaatadaptatie en waterveiligheid.

Dit bleek tijdens het symposium Primair Circulair op dinsdag 9 oktober in Den Haag. Met dit symposium beogen de initiatiefnemers (GNMF, FODI en KNB) de circulaire meerwaarde van primaire bouwgrondstoffen beter in het daglicht te zetten. Herbruikbare materialen en secundaire grondstoffen zijn hard nodig, maar zijn lang niet altijd beschikbaar in de benodigde hoeveelheid. Professor Tace van Hoek stelde tijdens het symposium dat in 2030 een miljard ton aan grondstoffen nodig is om aan deze vraag te kunnen voldoen.


Het beschikbare volume volume aan herbruikbare en secundaire grondstoffen is in opkomst, maar blijft met 383 miljoen ton in 2030 op ruim een derde van de vraag steken. Dit voorval, en ook de vragen over de kwaliteit van deze grondstoffen geven volgens Van Hoek alle reden om eerst goed inzichtelijk te krijgen op de reikwijdte, kosten en baten en verschillende oplossingsrichtingen en wetgevingstrajecten. 

Volgens de aanwezige initiatiefnemers op het symposium is het dus van belang hierin een goede afweging te maken om zo gezamenlijk een circulaire bouweconomie te kunnen realiseren. 


Deel dit artikel