Nieuws

Experimenteren met duurzame stedelijkheid in Proeftuin Erasmusveld

Op maandag 11 september gaf wethouder Joris Wijsmuller het startsein voor innovatief gebruik van tijdelijke grond in Proeftuin Erasmusveld. De proeftuinpioniers, die onder andere een stadsakker en tiny village in gebruik nemen, markeren een volgende fase in de herontwikkeling van het volkstuincomplex aan de Haagse Erasmuszone. Gemeente Den Haag, Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld en gebiedsontwikkelaar BPD Ontwikkeling B.V. realiseren hier een duurzame woonwijk waar gezond samenleven in de stad centraal staat.

In Proeftuin Erasmusveld wordt geëxperimenteerd met woonvormen in een duurzaam stedelijk milieu. Veranderingen in de maatschappij vragen om een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling, met andere rollen en verantwoordelijkheden voor betrokken partijen. Er is meer ruimte voor lokale initiatieven; toekomstige bewoners en gebruikers krijgen een actievere rol. Bij de herontwikkeling van het volkstuincomplex tussen Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld, creëren de ontwikkelingspartners daarom een proeftuin. Een kweekvijver voor tijdelijke initiatieven, die bijdragen aan een gezonde, lerende en circulaire wijk. Het uiteindelijke plan is geen blauwdruk, maar kan aangepast worden aan initiatieven die aangereikt worden tijdens het project.

Collectief ontwikkelen

De circa 350 woningen die gepland staan, worden in zeven deelgebieden gerealiseerd. Een openbare ideeënprijsvraag leverde het ontwerp voor het eerste deelgebied met circa 100 woningen. Samen met toekomstige bewoners en gebruikers werd nagedacht over de inrichting van een toekomstbestendige, duurzame leefomgeving. Zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking resulteerde ook in de stadsakker, die door stadsboerin Suzanne Monnier is opgezet, en het tijdelijke tiny village, dat nu door een aantal pioniers wordt betrokken. Zij kiezen bewust voor leven in een gezonde, stadse omgeving waar collectiviteit belangrijk is.

Deel dit artikel