Nieuws

Minister De Jonge ontvangt boek Bouwstenen voor de toekomst

Daniëlle Harkes en Yvonne Witter hebben op donderdag 11 oktober een exemplaar van hun boek Bouwstenen voor de toekomst overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS. De minister kreeg het boek uitgereikt tijdens een bijeenkomst in Utrecht van het Pact voor de Ouderenzorg.

Harkes en Witter beschrijven in hun boek de bestaande variaties aan woon- en zorgvormen voor ouderen en de concepten voor de toekomst. Ze schreven het boek ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Kenniscentrum Wonen-Zorg van Aedes-Actiz. In uitgebreide interviews met deskundigen en betrokkenen en aan de hand van prikkelende praktijkvoorbeelden geeft het boek een overzicht van woonvormen van het eerste uur, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen.

Het boek, een uitgave van Aedes-Actiz en Acquire Publishing, werd woensdag 10 oktober gepresenteerd tijdens het congres Expeditie Begonia in Amersfoort, dat gewijd was aan variaties in woonvormen voor senioren.

Meer informatie via bouwstenenvoordetoekomst.nl 

Deel dit artikel