Nieuws

Gemeenten laten miljoenen liggen: slimmere exploitatie p-garage mogelijk

Vorige week meldden de media dat gemeenten meer moeten gaan doen voor minder geld. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk. Dat is geen prettige boodschap en helemaal niet zo vlak voor de verkiezingen. Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft onderzocht dat als gemeenten slimmer samenwerken met marktpartijen ze miljoenen kunnen besparen bij de exploitatie van parkeergarages.

De besparingen kunnen de waarde van één ondergrondse garage met 2 miljoen euro verhogen, tot 150 miljoen euro voor alle garages in grote en middelgrote gemeenten in Nederland samen. Bijkomend voordeel voor de burger is dat de besparingen gemeentes extra financiële ruimte geeft om cruciale keuzes te kunnen maken. Stoppen ze het bespaarde geld in goedkoper parkeren, behoud van de bibliotheek of verbetering van het zwembad? Hoe het ook zij, de vrijgekomen gelden komen ten goede aan het in stand houden van lokale voorzieningen en dienen het maatschappelijk belang.

 

“Als een gemeente borg staat, kan een commerciële exploitant van de parkeergarage goedkoper geld lenen. Als gemeente en exploitant slimmer samenwerken, profiteren zij samen van lagere rentes”, vertelt Wim van der Heide, senior adviseur Parkeervoorzieningen. “Dit gebeurt al volop bij sportaccommodaties, echter nog niet bij parkeergarages. En dat is een gemiste kans, zeker omdat het gaat om grote bedragen.”Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel