Nieuws

Gent parkeert fiets naar Nederlands idee

Op dinsdag 10 februari opende schepen Watteeuw het fietsparkeervak gelegen aan de Hema op de Korenmarkt in Gent. Dit proefproject heeft tot doel om het stallen van fietsen ordelijk te laten gebeuren zonder dat er een rij fietsenstallingen geplaatst wordt. Het proefproject duurt zes maanden en zal nadien geëvalueerd worden.

Fietsparkeervak

Het wanordelijk stallen van fietsen aan winkels is hinderlijk voor voetgangers en personen met een handicap. Een oplossing voor dat probleem werd gevonden in Nederland waar ze het fietsparkeervak al enige tijd geleden invoerden op plaatsen waar geen stallingen geplaatst kunnen worden, meldt Gent op hun site. Ook in andere Vlaamse steden zoals Mechelen en Leuven werd een fietsparkeervak ingericht.

Concreet wordt er een mat uitgerold die vastgehecht wordt aan de grond en voorzien is van fietslogo’s. De fiets wordt op zijn voet geplaatst, netjes in de rij met de andere fietsen. Er wordt wel gevraagd om een beetje afstand te houden ten opzichte van de andere fietsen zodat men vlot zijn fiets op slot kan zetten.


Fietswacht

Om de Gentse fietser te tonen hoe hij zijn fiets op dit fietsparkeervak moet plaatsen, zal de eerste dagen de fietswacht aanwezig zijn om te tonen hoe het moet. De dagen nadien zal de Gentse Fietswacht regelmatig langskomen om de fietsers die foutief gestald staan te voorzien van een label met de vraag correct te parkeren. Er zullen ook borden aangebracht worden die duidelijk maken hoe je fiets te parkeren in het fietsparkeervak. 


Bron: www.gent.beDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel