Nieuws

Toolkit zorgproof woonomgeving in de maak

Caro van Dijk Architectuur en Bureau Fonkel ontwikkelen een toolkit voor de ruimtelijke inrichting van woongebouwen en wijken, die vanaf 2016 geschikt moeten zijn voor zorgbehoevenden volgens de Wmo. Voor het ontwerponderzoek zijn zij op zoek naar gemeenten en woningcorporaties die deel willen nemen aan een klankbordgroep. Immers, de openbare ruimte moet meer dan enkel toegankelijk zijn, maar moet ook veilig en sociaal zijn ingericht en moet mensen in verbinding brengen met de belangrijkste wijkvoorzieningen.

Vanaf 2016 zal volgens het nieuwe overheidsbeleid bijna iedereen met een zorgzwaartepakket van 1 t/m 4 in een reguliere woonomgeving wonen. Tegelijkertijd staan in veel gemeenten de thuiszorg en Wmo-budgetten onder druk. Woningcorporaties zullen meer kwetsbare personen huisvesten met mogelijk minder ondersteuning. Maar zijn deze woningen en de bestaande woonomgevingen wel optimaal geschikt voor deze doelgroepen wel optimaal? Caro van Dijk Architectuur en Bureau Fonkel ontwikkelen een toolkit voor de ruimtelijke inrichting van woongebouwen en wijken. Voor het ontwerponderzoek zijn zij op zoek naar gemeenten en woningcorporaties die deel willen nemen aan een klankbordgroep.

 

Openbare ruimtes, entrees en buitenruimte

Het interieur van een woning is met moderne technologie in veel gevallen wel 'zorgproof' te maken. Maar hoe zit het met de algemene ruimte in het woongebouw en (beginnend) dementerenden die daar de weg in moeten vinden? Is de entree wel geschikt voor het toegenomen aantal slechtzienden ten gevolge van ouderdom of diabetes? Hoe is de openbare ruimte die de bewoners verbindt met voorzieningen in de buurt ingericht? Is er een veilige looproute en sociale controle? En nodigt de omgeving uit tot sociale interactie?

 

Toolkit

De architecten denken dat er het nodige te verbeteren valt aan het geschikt maken van de woonomgeving in ruimtelijke zin. Zij hebben het initiatief genomen voor een ontwerpend onderzoek, waarmee ze tot een toolkit willen komen voor de ruimtelijke inrichting van woongebouwen en wijken die het idee van zoveel mogelijk zelfstandig en volwaardig leven optimaal ondersteunt. Het ontwerpteam dat hiermee aan de slag gaat bestaat uit twee architecten en een landschapsarchitect.

 

Klankbordgroep

Deelname aan de klankbordgroep betekent in de praktijk een keer een persoonlijk gesprek over uw kennis, ervaringen en vragen op dit gebied. En daarna een gezamenlijke bijeenkomst met de klankbordgroep om de ontwerpideeën te toetsen. Het is mogelijk om een reële casus uit uw praktijk aan te dragen die voor dit onderzoek gebruikt wordt.

 

Deelnemen aan het project

Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan dit project, kunt u contact opnemen met Caro van Dijk Architectuur, via telefoon nummer 020-6222065, of een mail sturen naar mail@carovandijk.nl

 

Over de onderzoekers

Caro van Dijk Architectuur is een architectenbureau dat werkzaam is in verschillende woonzorgprojecten. Naast 'reguliere' ontwerpprojecten doen zij onderzoek ten behoeve van de leefomgeving van bijzondere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking. www.carovandijk.nl

 

Bureau Fonkel is een bureau voor landschapsarchitectuur en tuininrichting dat werkt aan belevingstuinen en beweegtuinen voor onder andere mensen met dementie. www.bureaufonkel.nlDit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel