Nieuws

Bewustwordingscampagne 'Voorkom autokraak'

Diefstal uit auto’s komt steeds vaker voor. Daarbij heeft een inbreker maar 20 seconden nodig om een auto te ‘kraken’. Omdat preventie nog altijd het beste middel is om autokraak te voorkomen, presenteerden Q-Park, de politie en de gemeente Amsterdam op 30 maart in de parkeergarage Q-Park Museumplein de bewustwordingscampagne ‘Voorkom autokraak; laat niets van waarde achter.’

Door: Peter Bekkering

 

De campagne is door de drie partijen low profile sinds 1 juli 2015 getest in de parkeergarage Q-Park Museumplein en directe omgeving. Die locatie is geen toeval,  het Museumkwartier scoort binnen Amsterdam hoog op het aantal autokraken. De campagne is in meerdere opzichten nieuw, aldus Joris Huijbregts, Manager Marketing, Communications & Business Intelligence bij Q-Park: “Allereerst omdat het een publiek-private samenwerking is. Een bewuste keuze, omdat bij het tegengaan van autokraak samenwerking tussen alle partijen – gemeenten, politie en beheerders van parkeergarages – met betrokkenheid van bezoekdoelen van groot belang is. Nieuw is daarnaast dat het een bewustwordingscampagne is, die zich meer dan voorheen focust op de weerbaarheid van het (mogelijke) slachtoffer. Voorheen lag de nadruk meer op de dader en dus op handhaving.”

 

Nulmeting

Om het effect van de campagne goed te kunnen testen, werd  bij de start in juli 2015 een nulmeting uitgevoerd en eerst gezorgd dat zaken als handhaving en sociale veiligheid op orde waren. Huijbregts: “Dat betekende dat er in de buurt van het Museumplein goed is gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de staat van de groenvoorziening en of dat  kon dienen als mogelijke schuilplaats voor autokrakers.” Op 30 maart bleek dat de bewustwordingscampagne vruchten had afgeworpen. Want sinds juli 2015 nam autokraak in parkeergarage Q-Park Museumplein met 25 procent af. Het was ook aanleiding voor de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) om vanaf 30 maart het stokje over te nemen en om de campagne over het hele land uit te rollen. Titus Visser, sinds 1 april 2013 directeur van de AVc: “De centrale boodschap van de campagne ‘Voorkom autokraak’ is – enigszins impliciet – dat je auto geen kluis is. Je moet als automobilist dus de gedachten en het gevoel loslaten dat waardevolle spullen zoals een laptop voldoende beschermd zijn als je ze in de auto achterlaat en om die reden die spullen ook niet achterlaten.” Deze boodschap stond destijds ook centraal in de campagne ‘Niets erin, niets eruit’, maar volgens Visser is die boodschap inmiddels sleets geworden, waardoor de impact ervan afneemt. “Wat de gemeente Amsterdam, politie en Q-Park bij ‘Voorkom autokraak’ goed hebben gedaan is dat ze met een frisse blik zijn gaan kijken naar het gehele proces van het thuis kiezen van je bestemming, het rijden naar de parkeerplaats, het daadwerkelijk parkeren en het vervolgens je reis vervolgen naar je bestemming. Daarbij hebben ze goed gekeken naar de momenten en plaatsen waar je de aandacht van de parkeerder kunt pakken en zodoende het gedrag van de parkeerder kunt beïnvloeden. Ze hebben dus niet alleen campagnemateriaal ontwikkeld, maar ook nagedacht over hoe dat materiaal zo effectief mogelijk kan worden ingeze t.” 


Stokje

Het is ook de reden, waarom de AVc Q-Park, politie en de gemeente Amsterdam aanbood om na de pilot het stokje over te nemen: “We vonden het als AVc jammer als al de effort en al het denkwerk alleen in Amsterdam en alleen bij Q-Park-garages zou worden ingezet. Wij wilden het graag landelijk beschikbaar stellen. Overigens verdient Q-Park een groot compliment dat zij als private partij bij dit initiatief hun verantwoordelijkheid hebben genomen.” 

 

Op het moment van de overdracht was de AVc al in gesprek met een aantal gemeenten over deelname aan een pilot. Visser: “Omdat de gedachte erachter en de opzet van de ‘Voorkom Autokraak’-campagne ons aansprak, hebben we met zes gemeenten – Rotterdam, Den Bosch, Utrecht, Eindhoven, Weert en Nieuwegein – duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop de middelen worden ingezet. De gemeenten moeten ook vooraf goede analyses hebben gemaakt inclusief een nulmeting en zich tijdens de campagne houden aan de beproefde inzichten.” Visser verwacht dat de eerste pilots met een looptijd van een jaar dit najaar  van start gaan. Inmiddels is ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bij het project betrokken. Visser: “ Als maatschappelijk betrokken partner bij de aanpak van criminaliteit zijn wij de samenwerking aangegaan om in gezamenlijkheid met het CCV de autokraken aan te pakken. Op die manier worden gemeenten gefaciliteerd, ondersteund en op maat voorzien van de juiste oplossingen.” De AVc betrekt op korte termijn ook twee concullega’s van Q-Park, P1 en Interparking, bij het initiatief. “Tenslotte is het een gezamenlijk, merkoverschrijdend, belang om iets aan autokraak te doen. Daarom hoop ik dat binnen enkele jaren de beelden uit deze campagne in alle parkeergarages in Nederland – publiek en privaat – te zien zijn. Want ook al is er een wisselend beeld, het blijft goed om te investeren in het persoonlijk veiligheidsgevoel in parkeergarages. Er is namelijk nog wel wat te winnen.”


Kanttekening

Mark van Haasteren, Algemeen Directeur Q-Park Nederland, beaamt de woorden van Visser. “Je laat tenslotte in een garage het een-na-belangrijkste voor veel mensen – je auto – achter.” Tegelijkertijd maakt hij wel een kanttekening: “Het merendeel van de autokraken – zo’n 70 procent – gebeurt op straat en dus niet in parkeergarages. Dat is ook logisch, want in een parkeergarage is de pakkans ook veel groter. Desalniettemin blijven we  kritisch kijken naar onze garages: wat kunnen we nog beter en slimmer doen, welke technieken kunnen we nog meer inschakelen. Ook willen we gaan experimenteren op andere locaties met kluisjes in parkeergarages, waar mensen hun waardevolle spullen in kunnen achterlaten.” 

 

Van Haasteren realiseert zich dat campagnes die zich zoals ‘Voorkom Autokraak’ richten op gedragsverandering tijd nodig hebben. “De snelste verandering is altijd wanneer iemand het zelf meemaakt. Die kijkt namelijk de volgende keer wel beter uit.” Ook benadrukt hij dat bij zo’n campagne niet alleen een garage, maar ook de omliggende buurt moet worden meegenomen. “Alleen dan sorteert het effect.” 

 

Meer lezen?

Dit artikel verscheen eerder in het juni-nummer van PARKEER24. Voor leden is dit magazine in te zien in de online bibliotheek. Bent u nog geen lid, maar wilt u de magazines wel inzien? Klik dan hier om lid te worden!Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel