Nieuws

TU Delft start met ontwerpminor voor infrastructuur

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe minor op de TU Delft. De naam van deze nieuwe Engelstalige minor is IID: Integrated Infrastructure Design. Dit nieuwe onderwijsprogramma dat in het komende studiejaar 2015/2016 van start gaat, is gericht op het integraal ontwerpen van infrastructuren.

 

Het gaat om een keuzeminor. Bachelor-studenten van verschillende disciplines kunnen in hun derde jaar een half jaar lang aan de slag met complexe infrastructuuropgaven op het gebied van water en transport. Centraal hierbij staat een integrale zienswijze en aanpak van de opgave welke tot ontwerpen moeten leiden die technisch goed in elkaar zitten maar vooral ook ruimtelijk goed zijn ingepast binnen een stedelijke en landschappelijke omgeving.  

 

 

Afsluiting met een groot interdisciplinair project

 

Naast de nodige theoretische inzichten vanuit stedenbouwkunde, waterbouwkunde, civiele techniek, architectuur, landschapsarchitectuur en bestuurskunde komen ook de ontwerpvaardigheden ruimschoots aan bod.

 

De minor sluit af met een groot interdisciplinair project waarbij studenten in teamverband met een praktijkcasus aan de slag gaan. Hierbij is het ook  van belang dat studenten vanuit diverse disciplines met elkaar leren omgaan en elkaars taal proberen te spreken om tot een integraal ontwerp te komen vanuit een gezamenlijke probleemdefinitie. De studenten krijgen in deze minor een voorschot op hun latere beroepspraktijk.

 

Drie faculteiten

 

De minor wordt  gezien de aard en context van infrastructurele opgaven vanuit drie faculteiten van de TU Delft verzorgd: Bouwkunde, Civiele Techniek en Technische Bestuurskunde. Partners vanuit de praktijk zijn de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, RoyalHaskoningDHV en Witteveen en Bos. Gastdocenten vanuit de Universiteit Antwerpen en KU Leuven zullen de studenten kennis laten maken met internationale ontwikkelingen en voorbeelden op het gebied van infrastructuurontwerp in relatie tot stedelijke en landschappelijke ontwikkeling.

 

TU Delft

Verantwoordelijke hoogleraar voor deze minor is prof. Marcel Hertogh, leerstoel Integraal Ontwerpen en Management van Civiele infrastructuren bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenscappen. Mede vanuit zijn rol als voorzittervan het Delft Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI), dat interfacultaire samenwerking stimuleert, moet de minor ook de positie van het integraal ontwerpen binnen het onderwijsaanbod verstevigen.


Nauw betrokken is ook verkeerskundige en architect Marc Verheijen, werkzaam bij Gemeente Rotterdam. Verheijen is auteur van het boek Infratecture waarvan in oktober een Engelstalige versie verschijnt die in oktober op het internationale ISOCARP congres wordt gelanceerd. Tot  dit jaar was Marc lector Infratecture aan de Hogeschool van Rotterdam.


Hij is tevens hoofdredacteur van het dossier Infratecture. Verheijen: “Wat mij betreft is de minor een schot in de roos en een logische volgende stap waar ik graag mijn energie in steek om een hoger niveau van ontwerpkunde in de wereld van de infra te krijgen. Ook ben ik blij dat we als Rotterdam content-partner zijn van deze minor en dat ik gevraagd ben om het afsluitende atelier te leiden. 

 

Meer weten? Kijk hier  voor meer infomatie over de keuzeminor van TU Delft. Informatie over infratecture vindt u in het gelijknamige dossier

Deel dit artikel