Nieuws

Flexwonen staat niet op de agenda van Nederlandse gemeenten

Hoewel flexibel wonen (flexwonen) in opkomst is, zijn veel gemeenten zich nog niet bewust van de behoefte aan snel toegankelijke, betaalbare woonruimte. Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Flexwonen.

Het centrum deed onderzoek naar de woonvisies van de honderd grootste gemeenten in Nederland en hield een steekproef onder de kleinere. Het blijkt dat flexwonen een begrip is dat nog nauwelijks voorkomt in de woonvisies. Slechts in vier woonvisies komt het begrip flexwonen voor: Eindhoven, Goeree, Katwijk en Rijswijk. Ook de doelgroepen die behoefte hebben aan die woonvorm zijn nog  niet goed in beeld. Toch berekende het expertisecentrum dat er in Nederland bij zo’n 1,5 miljoen huishoudens vraag naar is.


Lees ook het artikel: De Genderhof In Eindhoven wint inspiratieprijs flexwonen

Onder doelgroepen voor flexwonen verstaat het Expertisecentrum Flexwonen: starters, spoedzoekers (bijv. vanwege sloop/renovatie of scheiding), arbeidsmigranten, expats/internationals/kenniswerkers, statushouders/vergunninghouders/vluchtelingen en studenten.

Flexwonen is 'grijs circuit'

Woonvisies vormen de basis voor concrete afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties. Flexwonen dreigt volgens het expertisecentrum een groeiend ‘grijs circuit’ van de woningmarkt te worden. De behoefte is er, maar wordt door beleidsmakers niet herkend door het ontbreken van harde cijfers. “Maar die harde cijfers zullen er niet vanzelf komen. Wie snel woonruimte nodig heeft zal zich immers vaak niet melden bij gemeenten of corporaties, omdat de kans dat hij of zij geholpen wordt miniem is. En zo ontstaat een vicieuze cirkel van ‘niet herkennen’ en ‘niet oplossen’”, schrijft het expertisecentrum.

OnderzoekFlexwoneninwoonvisies.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel