Nieuws

'Weesfietsophaaldienst' opgenomen in het fietsplan van D66

D66 lanceerde begin maart een 10-punten-actieplan om de fiets als stedelijke vervoerswijze te versterken en roept op daar goed beleid bij te maken. Goudappel Coffeng ondersteunt dit van harte. De grootste vernieuwing is een idee uit het afgelopen Nationaal Fietscongres: verzamelpunten voor weesfietsen.

Geen statement maar vaststelling

D66 kiest voor de fiets als volwaardig vervoermiddel in stedelijk gebied, aldus hun plan. "Dat is bijna geen statement maar een vaststelling van een vaststaande situatie" aldus Rico Andriesse, adviseur fiets bij Goudappel Coffeng: "De oproep om daar ook goed beleid bij te maken moet natuurlijk van harte worden ondersteund. Waar vele gemeenten, zeker de grote, volop inzetten op de fiets, en hier en daar zelf al tegen de grenzen aan lopen, blijft het bij het Rijk angstvallig stil". Ook in het komende manifest 'Fietsland' van Rijksadviseur Rienks Dijkstra pleit deze meer Rijksbemoeienis met het fietsbeleid. Andriesse: "Dat klinkt misschien vreemd, maar het investeren in de fiets loont. Doordat ook lokale partners mee betalen lonen rijksinvesteringen zelfs extra hard en wat landelijk wordt uitgezocht, kan lokaal zo worden geïmplementeerd."

Tienpuntenplan

Het 10-puntenplan van D66 bevat bekende aanbevelingen, zoals stallingen bij stations (=link) en het inzetten op doorgaande routes (fietssnelwegen) waarover binnenkort een interessante CROW-publicatie verschijnt. Ook het fietsvriendelijk afstellen van verkeerslichten staat op de lijst. Andriesse: "Het is een mooie mix: een pakket van goede stallingen, snelle fietsroutes, beperking van wachttijden bij verkeerslichten en veilige schoolomgevingen. De duivel zit in de details. Wat als een veilige schoolomgeving minder parkeerplaatsen betekent of een groene fietsgolf minder prioriteit voor de bus? Is iedereen het er dan nog mee eens? De juiste procesmatige en inhoudelijke aanpak kan daar voor zorgen."

Verzamelpunten voor weesfietsen

De grootste vernieuwing op de lijst zijn verzamelpunten voor weesfietsen. Het makkelijker maken van je oude fiets af te komen, is een idee dat op het Nationaal Fietscongres als goede troef werd benoemd in de aanpak van het hardnekkige knelpunt rond fietsparkeren. Andriesse: "Achtergelaten oude fietsen, de zogenaamde weesfietsen, bezetten schaarse plekken en geven openbare ruimte een rommelige indruk. Dat is ook een drempel voor mensen om hun mooie fiets daar te stallen en dus te gebruiken. In onze workshop analyseerden we onderliggende factoren en het blijkt lastig om van een oude fiets af te komen. Dumpen bij het station is eigenlijk veruit het gemakkelijkst. Daar kan een fietsophaaldienst of verzamelpunt iets aan doen. Ik zou zeggen: aan de slag ermee!"

In Verkeer in Beeld 1 2014 is een verslag verschenen van de workshop over fietsparkeren op het Nationaal Fietscongres, waarin het opruimen van weesfietsen werd behandeld.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel