Nieuws

Stratumseind Eindhoven wordt proeftuin

Het Stratumseind, de grootste uitgaansstraat van Nederland, staat voor een belangrijke opgave. Het gebied moet kwalitatief worden verbeterd, zowel op het gebied van veiligheid, samenwerking als ook economische levensvatbaarheid. De gemeente start een proef.

Stratumseind Eindhoven wordt proeftuin

 

Wetenschappelijk onderzoek

De gemeente is het project ‘Stratumseind 2.0’ gestart,  waarbij intensief wordt samengewerkt met ondernemers, politie, brouwerijen, vastgoedeigenaren en de bewoners.Tegelijkertijd wordt het Stratumseind door de gemeente, het bedrijfsleven en onderwijs ingezet als ‘living lab’; met speciale meetapparatuur worden anonieme data verzameld over de bezoekers van de stapstraat, de omgeving en de plaatselijke omstandigheden. Tevens wordt de straat proeftuin voor een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van licht op het gedrag van mensen.
 

Stratumseind 2.0

Stratumseind is een gebied waar geld wordt verdiend, mensen wonen en werken en bezoekers vertier vinden; een gemiddeld uitgaansweekend trekt zo’n 10 tot 15.000 bezoekers aan. Brouwerijen, vastgoedeigenaren en gemeente hebben een wensbeeld voor de toekomst geformuleerd en dit in een plan van aanpak vertaald. Hierbij speelt de kwaliteit, aard en samenstelling van het horeca-aanbod een grote rol. Verder is het schoon – heel -en veilig houden van het gebied een belangrijk speerpunt. Het plan van aanpak is op 9 december door alle partners ondertekend.
 

Living Lab

Door het meten en koppelen van diverse data en onderzoeken zoals geluidsniveaus, temperatuur, incidenten, bezettingsgraad parkeergarages, bezoekersaantallen en –herkomst etc., ontstaat een breed palet aan informatie. Dit maakt het mogelijk voor zowel de (samenwerkings)partners als ook voor commerciële bedrijven om producten, apparatuur, ideeën etc. te testen in een werkelijke gebruik situatie. Het Living Lab wordt gerealiseerd in samenwerking met een breed scala aan partners waaronder diverse onderwijsinstellingen (o.a. TU/e, Intelligent Lighting Institute (ILI) en Fontys), technologische bedrijven uit de regio, Dutch Institute for Technologie, Philips, Safety & Security (DITSS), Eindhoven365, de politie etc. De businesscase moet zicht geven op benodigde organisatie, middelen en mensen en op welke manier dit bijdraagt aan een betere toekomst voor het Stratumseind.
 

Vergaande samenwerking met bedrijfsleven en universiteit

Naast de betrokken partijen die zich inzetten voor Stratumseind 2.0, hebben zich een twintigtal bedrijven en organisaties aangesloten bij het Living Lab. Zo is ook Philips een belangrijke partner, die graag samen met de gemeente wil werken aan deze innovatieslag op het gebied van veiligheid in uitgaansgebieden.

 

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel