Nieuws

School financieel verantwoordelijk voor openbaar schoolplein

Met een nieuwe wetswijziging voor het basisonderwijs heeft de ministerraad besloten dat de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud van openbare schoolpleinen per 1 januari 2015 volledig in handen komt van schoolbesturen. Dat meldt Jantje Beton.

Het openstellen van schoolpleinen na schooltijd vergroot de ruimte om te spelen in de buurt. Grote vraag is bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor beheer, onderhoud, aansprakelijkheid en financiering. In het verleden werden hier afspraken over gemaakt tussen de school, gebruikers en gemeente. Met de wetswijziging krijgen scholen er per 1 januari 2015 een zware taak bij. Het schoolplein staat namelijk  in de top 3 van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplek waar kinderen worden uitgedaagd om te bewegen. Juist in een tijd waarin 80%van de kinderen onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar spelen op het schoolplein uitgaan.

 

Kinderen  veelal ontevreden

Anne Koning, hoofd van de afdeling programma’s van Jantje Beton: “Kinderen bewegen meer op scholen waar meer ruimte is en sport- en spelfaciliteiten zijn. Veel kinderen zijn op dit moment ontevreden over hun schoolplein: 43% vindt het schoolplein saai en 60% wil meer ruimte voor sport en spel. Daarbij vinden zowel de kinderen zelf als ouders, leerkrachten en directeuren groene schoolpleinen met een natuurlijke inrichting aantrekkelijker dan de betegelde pleinen die je nu vaak ziet. Of het verschuiven van de financiële verantwoordelijkheid voor de schoolpleinen naar scholen bijdraagt aan betere pleinen is nu nog niet duidelijk. Wij zien het als onze taak om scholen hierin te adviseren en te ondersteunen.”

 

Gezonde Schoolpleinen

Jantje Beton wil dat kinderen vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen en bewegen in hun eigen buurt. Want buitenspelen is leuk én essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Daarom ondersteunt Jantje Beton scholen om schoolpleinen weer leuk en uitdagend te maken, ook na schooltijd. Samen met partners werkt Jantje Beton aan de realisatie van Gezonde Schoolpleinen. Dit zijn schoolpleinen waar kinderen tijdens en na schooltijd kunnen spelen en bewegen in een uitdagende, rookvrije en groene omgeving. Kinderen spelen bij de inrichting van deze schoolpleinen een centrale rol. Zij weten als geen ander wat hen motiveert om buiten te spelen en daarbij geeft 71% aan graag mee te helpen met de inrichting en het onderhoud van het schoolplein.

 

Publicatie ‘Stand van Zaken Nederlandse Schoolpleinen 2014’

Meer informatie over de aankomende wetswijziging, over schoolpleinen in Nederland in het algemeen en recent onderzoek, is in beeld gebracht in de publicatie ‘Stand van Zaken Nederlandse Schoolpleinen 2014’. Dit is een update van het in 2011 uitgegeven Schoolpleinenboekje en bevat een inventarisatie uitgevoerd door onderzoeksbureau de Onderzoekerij in opdracht van Jantje Beton. Ook het onderzoek, dat gedaan is door wetenschappers die met Jantje Beton meedenken in de Wetenschappelijke Raad, is hierin meegenomen.  De ‘Stand van Zaken Nederlandse Schoolpleinen 2014’ is gratis te downloaden op www.jantjebeton.nl/nieuws/publicaties.

  

StandvanZakenNederlandseSchoolpleinen2014.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel