Nieuws

Parkeren: privaat goed?

Het parkeerpanel buigt zich over de vraag welke relatie er is tussen parkeren en een (florerende) binnenstad. In de september editie van het magazine PARKEER24 kunt u de antwoorden lezen van de deelnemende leden: Hans Voerknecht (CROW-KpVV), Johan Haringsma (WPM), Pytsje de Graaf (Wethouder Dongeradeel) en Jildau Schuilenburg (Detailhandel Nederland). Nu alvast een voorproefje.

Jildau Schuilenburg geeft aan dat goede parkeervoorzieningen, net als spelen een grote maatschappelijke waarde hebben. “Het is van maatschappelijk belang dat binnensteden en dorpscentra goed toegankelijk zijn. Een zo laag mogelijke prijs voor parkeren waarbij toch de vervoersstroom goed georganiseerd wordt, is hierbij essentieel.” 


Maatschappelijke relevantie

Maar parkeren kost geld. Is de stelling dat automobilisten en winkeliers zelf de kosten moeten dragen te verdedigen? Of anders geformuleerd: de overheid verspilt geld door parkeren te subsidiëren.  Schuilenburg: “ Door de maatschappelijke relevantie van toegankelijkheid van winkelgebieden is er geen sprake van verspilling van geld, maar enkel van een politieke/beleidsmatige afweging van maatschappelijke belangen. Winkeliers zijn van mening dat bij het onderwerp parkeren te weinig rekening gehouden wordt met het gegeven dat hier sprake is van een maatschappelijke voorziening. Bij de aanleg van een speeltuin kan immers dezelfde vraag gesteld worden, maar die zou als misplaatst worden ervaren.


Publiek en privaat

Hans Voerknecht heeft duidelijk een andere mening: “ De vergelijking met een speeltuin klopt gewoon niet. Ten eerste is parkeren ten principale een privaat goed en een speeltuin een publiek goed. En zouden gemeenten zich af kunnen vragen, waarom zij überhaupt het parkeren bij winkelgebieden moeten regelen. Laat het parkeren over aan ontwikkelaars of de winkelgebiedmanagers.”

 

Het volledige verslag van dit panelgesprek kunt u lezen in de september editie van het magazine PARKEER24 dat eind deze maand verschijnt. Nog niet lid? Mail naar abo@acquirepublishing.nl voor een abonnement.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel