Nieuws

NulNu congres over energieneutrale regio

Op woensdag 8 oktober vindt in de HAN in Arnhem het energieneutrale congres Nulnu plaats. Het evenement matcht vraag en aanbod in de regio Arnhem – Nijmegen. Er worden circa 200 personen verwacht: beleidsmakers uit de regio, bedrijven en particulieren met energieneutrale (ver)bouwplannen.

 

Tien masterclasses en acht podiuminterviews met bewoners, eigenaren en makers van diverse woningen maken energieneutraal wonen concreet. Initiatiefnemer vereniging DNA in de Bouw organiseert het gratis evenement in samenwerking met Stadsregio Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en TU Delft.

 

Er staan tien masterclases op het programma voor bedrijfsleven, overheid en particulieren, gegeven door experts die allen direct of indirect aan DNA zijn verbonden. Ze gaan onder meer over financiële haalbaarheid van maatregelen, de organisatie van collectief particulier opdrachtgeverschap, het wonen in een passief huis, het wat en hoe van een gescrumde ontwerpaanpak en de ‘bijna-energieneutraal’ opgave van de gemeentelijke overheid per 2018.

 

Dat energieneutraal bouwen kan, werkt en een succes wordt staat centraal tijdens korte  podiuminterviews met vier bewoners, twee projectmanagers van corporaties, twee architecten, drie bouwers en een ontwerpmanager.

 

Alles over Het Nieuwe Wonen

Het congres maakt deel uit van de NulNumanifestatie en betreft 3 evenementen in 3 maanden: gratis adviesgesprekken voor particulieren (22 - 25 september); het congres in oktober en begin november de energieneutrale open huisroute. Met de NulNu manifestatie wil DNA kennis en kunde over Het Nieuwe Wonen in een energieneutraal huis delen, kansen en mogelijkheden voor bewoners concreet maken en integrale samenwerking stimuleren. De gehele manifestatie is gratis te bezoeken. Het congres duurt van 15.30 tot 21.00 uur.

 

Workshop TU Delft bevordert ketensamenwerking

In het kader van het EU-project Cohereno organiseert TU Delft tijdens het NulNu congres de (gratis) Business collaboration workshop om ketensamenwerking in de renovatiemarkt te bevorderen. Deelnemers wisselen kennis en ervaring uit en ontwikkelen nieuwe ideeën voor business en samenwerking met andere bedrijven.

 

Passiefhuis in Nederland

Met Europese steun van het project PassREg is DNA in de Bouw aanjager in de regio Arnhem-Nijmegen op het gebied van het passiefhuis in Nederland. PassREg staat voor Passive House Regions with Renewable Energy. Het is onderdeel van IEE (Intelligent Energy Europe) en duurt tot mei 2015. Er nemen 14 Europese regio’s aan deel en DNA in de Bouw voert het in Nederland uit, met co-financiering van de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland. 

 

www.dnaindebouw.nl

 

Deel dit artikel