Nieuws

Aantal werknemers architectenbranche stijgt

De scherpe daling van de werkgelegenheid in de architectenbranche lijkt gestopt. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 stijgt het aantal tijdelijke en vaste diensverbanden het tweede kwartaal licht, met ongeveer 100.

 

Dit blijkt uit recente cijfers van het Pensioenfonds Architectenbureaus. De BNA is als sociale partner direct betrokken bij de pensioenregeling die het pensioenfonds uitvoert. ‘Goed nieuws voor de branche en zeker ook voor de jonge generatie’, aldus BNA-directeur Fred Schoorl.

 

Lichte stijging

Het aantal werknemers bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 6842 ten opzichte van 6750 in het eerste kwartaal.

Dit is nog steeds ruim 50% minder dan het aantal werknemers in 2008, namelijk 14.356. In dat jaar behaalde de architectenbranche een omzet van ruim € 1,6 miljard. Als gevolg van de financieel-economische crisis daalde de omzet tot onder de € 725 miljoen in 2013.

 

Voorzichtig optimisme

BNA-directeur Fred Schoorl: ‘Uit de BNA Conjunctuurmeting uit het voorjaar 2014 bleek al dat de gemiddelde werkvoorraad sinds begin dit jaar weer toeneemt. De werkgelegenheid echter nog niet. Het is goed om te zien dat dit zich nu ook vertaalt in een lichte stijging van het aantal medewerkers. Hetis een nieuw positief signaal, voor de hele bouwketen. Ieder plan dat een architect maakt, levert immers werk op voor anderen in de keten, denk aan aannemers, bouwvakkers, installateurs en woninginrichters. Desondanks blijft het zwaar het hoofd boven water te houden en zijn de verschillen tussen bureaus groot. De noodzaak om je als bureau aan te passen aan de sterk gewijzigde marktvraag blijft bestaan.’

 

Totale werkgelegenheid

De afgelopen jaren zijn er in de branche naar schatting ruim 7000 mensen zonder werk geraakt of met pensioen gegaan. Daarnaast is er een groep voormalig werknemers een eigen bureau gestart of heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmansbureau. De totale werkgelegenheid in de branche bedraagt nog ongeveer 9000 (werknemers + actieve zzp’ers). Dit is 10 duizend minder dan in het topjaar 2008, toen 19 duizend mensen aan het werk waren als werknemer of zzp’er in de architectenbranche.

 

Deel dit artikel