Nieuws

A59/N261 aangepast voor betere doorstroming

De N261 die in de jaren ’80 is aangelegd, is niet meer opgewassen tegen de dagelijkse verkeersstromingen. Door een toename van het aantal bezoekers aan de Efteling en de groei van de industrie langs de A59 bij Waalwijk is het verkeer enorm gegroeid. Een recente dodelijk ongeval toont aan dat de weg te gevaarlijk is geworden.

Project BAM ‘N261 NON STOP’

Om deze provinciale weg grondig aan te pakken is in 2012 het project  BAM ‘N261 NON STOP’ van start gegaan. In verband met het intensieve toeristische verkeer van en naar de Efteling moet het knooppunt op de A59 bij Waalwijk in de aansluiting met de N261 worden aangepast. De toe- en afvoer wordt gescheiden van het verkeer dat in Waalwijk moet zijn. Ook het industrieverkeer, dat de laatste jaren flink is toegenomen, maakt in de toekomst gebruik van een andere afslag. Door het aanpassen van de aansluiting op de A59 levert de ombouw van de N261 extra rendement op. De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen, waarbij alle verkeerslichten verdwijnen. Deze ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een  beter leefmilieu.


Productie portalen in eigen huis

HR Groep produceert en plaatst voor dit project 6 portalen variërend van een overspanning van 15 meter tot 28.4 meter inclusief de bebording; 9 masten met bebording en 14  bermborden met ondersteuningsconstructies. De masten en portalen zijn van staal en zijn geproduceerd door HR Groep Emmen. De borden en achterliggende draagconstructie zijn van aluminium lamel en geproduceerd door HR Groep Leek. Als compleet leverancier heeft HR Groep ook diverse RVV bebording geleverd en geplaatst.


Vergroten van verkeersveiligheid

Door een duidelijke scheiding tussen lokaal verkeer en het bestemmingsverkeer naar de Efteling zullen files tot het verleden behoren en is de veiligheid rondom het knooppunt A59-N261 sterk verbeterd. Kans op een ongeval – zoals het eerdergenoemde ongeluk – is aanzienlijk kleiner.
De planning is dat het gehele traject medio dit jaar wordt opgeleverd.Voor meer informatie kunt u terecht bij Verkoopadviseur Bewegwijzering Eddy Megens (070-3998511of eddy.megens@hrgroep.nl). 

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel