Nieuws

Spoorpark transformeert Amstel III tot stadswijk

Het werkgebied Amstel III, gelegen tussen Amsterdam ArenA en AMC, zal de komende jaren een transformatie ondergaan naar een multifunctionele stadswijk. Te beginnen met het groen. Eind 2014 wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van een 1,5 km lang Spoorpark van Station Amsterdam Bijlmer ArenA tot aan het AMC. Het park moet met zijn fruitbomen, bloemenweiden, paden, water en allerhande recreatiemogelijkheden behalve werken, ook prettig wonen en verblijven mogelijk maken.

Onderdeel van de transformatiestrategie is het investeren in de verblijfskwaliteit van de buitenruimte en het verbeteren van de langzaam-verkeersroutes in en door het gebied. Deze ‘impulsen’ in de openbare ruimte zorgen voor betere condities voor de transformatie van het oostelijke kantorendeel naar andere functies zoals hotel, voorzieningen en wonen. Naast het ondersteunen van de transformatie is het doel ook het op orde houden van het vestigingsklimaat voor bestaande bedrijven in het gebied. In het Strategiebesluit Amstel III is vastgesteld op welke plekken de komende 5 jaar de hoofdstructuur van de openbare ruimte in Amstel III kwalitatief wordt verbeterd.  Het voorlopige ontwerp voor het Spoorpark is het eerste ontwerp dat tot uitvoering wordt gebracht.

 

Lineair park

In de spoorzone zal een 1,5 km langgerekte route van 60 tot 100 meter breed, opgespannen tussen station Amsterdam BijlmerArena en station Holendrecht, worden gemaakt. In feite loopt het lineaire park via de groene zoom van het AMC helemaal door naar natuur- en recreatiegebied De Hoge Dijk en verder naar Abcoude en het cultuurhistorische landschap rond het Gein. Het kilometers lange spoortalud- en de bermzone tussen Arena Poort en Geinlandschap wordt opgewaardeerd tot parkachtige zone met verblijfskwaliteit en allure.

 

Drie sferen met groen en water

Het spoorpark ten westen van de spoorlijn bestaat uit drie zones met een eigen sfeer: ‘de parkweide’ in de zone tussen station Bijlmer-Arena en metrostation Bullewijk (bij Atlas Arena Complex en Hogehilweggebied); ‘het kruidenveld’ tussen metrostation Bullewijk en de A9 (bij Cisco en Hullenbergweggebied) en ‘het parkbos’ tussen de A9 en station Holendrecht (bij Holendrecht Center en Paalbergweggebied). Het hele oppervlak van het spoorpark heeft in dit bestemmingsplan de bestemming ‘groen’ dan wel ‘water’. Het wateroppervlak van de singel wordt vergroot door landhoofden te vergraven en zo water toe te voegen. Dit gebeurt ook ter plekke van het landhoofd bij de brug over de molenwetering tussen Atlas Arena en Campus Arena. In het voorlopige ontwerp zijn onder meer voetpaden en fietspaden, straatmeubilair en lichtmasten, gazon, bomen en beplanting, watergangen en bruggen opgenomen.

 

Spoortalud als tribune

Het spoortalud is perfect op de zon gelegen vanaf het einde van de ochtend tot zonsondergang ligt het park in de zon. Het talud wordt ingezaaid met gras; aan de teen komt een reeks van canape banken. In het spoortalud op de kop van de molenwetering wordt een tribune met riant uitzicht op de molenwetering en vol in de zon aangelegd. De tribune bestaan uit 5 ca. 20 meter lange, ten opzichte van elkaar verspringende, trapsgewijs ingegraven schanskorven met een hardhouten zitting in het grastalud.


Veel meer informatie over onder meer de grondbalans, financiering, planning en materiaalkeuzes leest u op de website van Amsterdam Zuid Oost

 

 

Bron: De ArchitectDit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel