Nieuws

Woningmarkt komt tot rust

Hoewel de huizenprijzen nog tot 2021 zullen stijgen, is de verwachting dat de stijging wat gematigder zal verlopen. Toch heeft de woningmarkt nog met genoeg issues te maken.

Dit is de conclusie van het Economisch Bureau van ABN AMRO. De conclusie is gepresenteerd in de eerste Woningmarktmonitor van 2019. De verwachting is dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen, en in 2020 met nog eens 4 procent. Het aantal woningverkopen neemt de komende twee jaar naar verwachting nog verder af.

Afnemend vertrouwen in woningmarkt

Tot voor kort was de verwachting dat de huizenprijzen dit jaar met 7 procent zouden stijgen. "We gingen er tot voor kort vanuit dat de huizenprijzen met 7 procent zouden stijgen, maar hebben dit verlaagd naar 6 procent, omdat het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen. Dat afgenomen vertrouwen wordt vooral veroorzaakt door toenemende onzekerheid in de economie", legt econoom Philip Bokeloh uit. "De toename van de stijging van de huizenprijzen ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn", aldus Bokeloh. 


De daling van het aantal woningverkopen is een voorbode voor een afzwakkende prijsstijging. Deze was in 2018 al zichtbaar. Er werden minder huizen verkocht, omdat de betaalbaarheid vanwege de prijsstijging onder druk kwam te staan en het sentiment om te kopen afzwakte. De meeste mensen die tijdens de crisis het kopen van een huis uitstelden, zijn daarbij inmiddels alsnog verhuisd. Bovendien is er momenteel gebrek aan te koop staande huizen, met als reden dat er steeds meer doorstromers zijn: dit zijn mensen die eerst een nieuwe woning kopen, voordat ze hun huidige woning te koop aanbieden. Het Economisch Bureau verwacht hierin wel een omslag, waarbij mensen eerst hun woning te koop zetten en daarna pas een nieuwe woning kopen. Desondanks is de verwachting dat zich in ieder geval tot 2021 een daling van het aantal verkopen voordoet.

Nieuwbouw blijft achter

Het aanbod van nieuwbouwwoningen blijft eveneens achter. Dit om uiteenlopende redenen: een gebrek aan bouwcapaciteit, te weinig bouwplannen, beperkende financieringsmogelijkheden voor bouwprojecten en tegenvallers bij de realisatie van woningen. Het Economisch Bureau voorspelt dat hierin niet snel verandering komt. De prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen daarbij nog harder dan die van bestaande woningen. Dit komt doordat het vooral nieuwbouwprojecten betreft die in het duurdere segment thuishoren.  

Deel dit artikel