Nieuws

Thermometer: alle data gebundeld

Voor het eerst is alle beschikbare data over bereikbaarheid en mobiliteit gebundeld, in de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid. Daarmee zet de gemeente een stap in het vrij toegankelijk maken van de beschikbare data zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken.

De Thermometer is een monitor van de gemeente Amsterdam met cijfers en grafieken informatie over de bereikbaarheid en mobiliteit.


Niet nieuw wél overzichtelijk

De cijfers zijn niet nieuw, maar zijn nog niet eerder zo overzichtelijk op een rij gezet. In het  voorwoord schrijft wethouder Litjens dat door het delen van de beschikbare informatie er beter gebruik kan worden van gemaakt van de kennis en kunde van de stad. 'Want de tijd dat de overheid alleen de problemen oplost is voorbij.'


Een aantal belangrijke conclusies op basis van de thermometer:

  • Het autobezit neemt af, maar in totaal zijn er wél meer auto’s. 
  • Autodelen groeit, maar is nog beperkt in omvang.
  • Er is een verschuivingen in het gebruik van vervoerwijzen: minder autogebruik en meer fietsgebruik. 
  • In de laatste jaren wordt er door Amsterdammers meer gelopen.

 

U kunt hier de Thermometer inzien. https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/bereikbaar/thermometer/Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel