Nieuws

Slachthuisterrein Haarlem omgetoverd tot woongebied

In opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD gaat Team Slachthuishof het Slachthuisterrein in Haarlem ombouwen tot woon- en werkgebied.

In het gebied komt onder andere een popcentrum. Er wordt in het gebied een mix aan functies gerealiseerd, waaronder wonen, culturele voorzieningen, horeca en bedrijvigheid. Team Slachthuishof geeft aan dat het popcentrum urgent is en als eerste onderdeelvan het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie ervan in het Slachthuis project in de planning naar voren worden getrokken. 


De woningen die in het woon- en werkgebied worden gerealiseerd, zijn gasloos. Er wordt binnen de woningen veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert, wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi's en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst. 


Omdat het Team Slachthuishof goede communicatie en participatie essentieel vindt in een dergelijk traject is in het voortraject al veel met betrokkenen en buurtbewoners gesproken. Ook is het ontwerp van de openbare ruimte samen met buurtbewoners doorgenomen. 

Deel dit artikel