Nieuws

Help natuurinclusief bouwen naar een hoger plan

De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van de stad. De tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor natuurinclusief bouwen.

Om dit te stimuleren, heeft DuurzaamDoor de prijsvraag Bouwen+Biodiversiteit in het leven geroepen. Deze prijsvraag is onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (natuurinclusief bouwen), met onder andere IVN, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Provincie Noord-Holland en Wageningen University & Research.

De prijsvraag geeft podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die natuurinclusief bouwen op innovatieve wijze onderdeel maken van het planproces en daarbij anderen inspireren. De organisatoren van de prijsvraag zijn daarom op zoek naar innovatieve en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om bouwprojecten waarbij groen wordt toegepast dat bijdraagt aan de biodiversiteit en tegelijkertijd aan een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Wilt u anderen inspireren met uw goede voorbeeld? Zend uw uitvraag dan in voor de wedstrijd waarna de jury de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst die in het voorjaar van 2019 gehouden wordt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de winnaar onderscheiden met landelijk podium voor het initiatief en daarbij een tastbare verrassing.

 

Nomineren van een project kan tot 14 december, de definitieve aanmelding moet voor 21 december binnen zijn.

Alle informatie en criteria voor de prijsvraag vindt u hier.

 

Deel dit artikel