Nieuws

Eindhoven in Living Lab netwerk EnoLL

Eindhoven staat bekend om haar technologie en design; de helft van alle Nederlandse uitvindingen is afkomstig uit de Brainport-regio. Om letterlijk en figuurlijk innovatie de ruimte te geven zijn er al diverse 'Living Labs' in Eindhoven ontstaan; proeftuinen in de stad waarin nieuwe technologie in samenwerking met inwoners en andere eindgebruikers wordt ontwikkeld en getest. Om die veelbelovende ontwikkeling kracht bij te zetten trad de gemeente Eindhoven op vrijdag 5 september officieel toe tot het EnoLL (European Network of Living Labs).

 “We moeten met elkaar ontdekken hoe je die prachtige uitvindingen uit de regio het beste duurzaam kunnen toepassen. Partners en ervaringen uit andere landen kunnen ons daar alleen maar in versterken”, aldus wethouder Schreurs bij de toetreding.

 

Grenzeloos ambitieus

Eindhoven is, zoals ook verwoord in het coalitieakkoord 'Expeditie Eindhoven – Iedereen mee', grenzeloos ambitieus. De gemeente heeft de afgelopen jaren -samen met vele Brainport-partijen in en om de stad zoals Slimmer Leven 2020- al stevig ingezet op Living Labs. Innovatie krijgt zo meer kans én Eindhoven plukt als eersten de vruchten van wat bedrijven uitvinden. Op het vlak van licht en zorg zijn op die manier al mooie resultaten geboekt. Schreurs: “De aanbesteding licht hebben we bijvoorbeeld ontwikkeld als een dialooggerichte aanbesteding. Daardoor kunnen dingen tegelijk opgepakt worden die normaal vaak langs elkaar heen lopen. Dankzij het open karakter van het consortium kun je bovendien op duurzame wijze de beste oplossingen naar boven halen. Je weet tenslotte van tevoren vaak wel de richting, maar niet wat er precies op je pad komt als je het gewoon gaat doen!”.

 

EnoLL

De komende jaren wil de gemeente Eindhoven deze ingeslagen weg volop uitbouwen en is dan ook verheugd met de toelating als lid van ENoLL, het European Network of Living Labs dat reeds meer dan 340 leden telt. Dankzij ENoLL wordt extra kennis opgehaald bij externe organisaties, worden partners voor internationale samenwerkingsprojecten makkelijker gevonden en zullen verschillende betrokkenen mee aan het stuur zitten bij de vormgeving van toekomstig beleid. “Beleid dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven in de stad", vult Scheurs aan. "Bijvoorbeeld lichtoplossingen die het energieverbruik verminderen, de beleving verbeteren én de veiligheid verhogen”. De officiële toetreding van de gemeente Eindhoven tot het netwerk vond plaats tijdens de jaarlijkse OpenLivingLabs Days, ditmaal georganiseerd in Amsterdam.

 

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel