Nieuws

Overijssel: hogere ambitie natuurinclusief bouwen

Natuur moet een grotere rol gaan spelen bij bouwplannen in de provincie Overijssel. Deze week spraken provincie en vertegenwoordigers van de bouwsector en natuur over groen bouwen.

Groen bouwen is een van de speerpunten in Natuur voor Elkaar, de natuurvisie die de provincie Overijssel en maatschappelijke partners samen hebben ontwikkeld.

Toepassing

Er bestaan al veel praktische toepassingen voor natuurinclusief bouwen. Bij nieuwbouw en in bestaande gebouwen kunnen direct nestplaatsen voor vogels en vleermuizen worden ingebouwd. Voor zwaluwen bestaan er bijvoorbeeld speciale gevelstenen. Nieuwe groenvoorzieningen kunnen kleurrijke bloemenweides en boomgaarden worden die bijvoorbeeld dieren en insecten aantrekken. Bij de bouw of aanpassing van bruggen, wegen en kanalen kunnen bloemenranden, ecopassages en het herstellen van bomenranden ingepast worden.

Breder

Hester Maij, gedeputeerde natuur: ''Bij natuur denken we al gauw aan bossen en heide. Maar natuur is veel breder en ook te vinden en te beleven in steden en dorpen. We willen in Overijssel zorgen voor meer groen in de bebouwde omgeving. Dat is goed voor planten en dieren, maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen die steeds vaker leiden tot tropische temperaturen en heftige stortbuien. En natuur dichtbij huis draagt bij aan het welzijn van mensen.''

Deel dit artikel