Nieuws

Gebruikersonderzoek DRIPs Den Haag

Gemeente Den Haag heeft Goudappel Coffeng een gebruikersonderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de dynamische route-informatiepanelen op het wegennet in en rondom Den Haag. Het onderzoek biedt handvatten voor het verbeteren van de informatie, zodat deze voor alle weggebruikers goed begrijpbaar is.

Onderzoek DRIPs

De gemeente Den Haag zet ruim zeventig dynamische route-informatiepanelen (DRIPs) in om weggebruikers op het wegennet in en rondom Den Haag te informeren over files, ongevallen, wegwerkzaamheden en alternatieve routes en vervoerswijzen. Het gebruikersonderzoek is gedaan onder zes doelgroepen: de bewoners van Den Haag, frequente bezoekers, forensen, passanten, evenementen – en transportverkeer. Doel van het onderzoek is het gebruik en de wensen van weggebruikers in kaart te brengen. Het rapport geeft inzichten in de gevolgen voor beleid en mogelijke verbeterpunten, waarmee hoger opvolggedrag van de informatie wordt behaald.

 

Gebruikersadvies

Uit het onderzoek blijkt dat op DRIPs van dag tot dag meestal dezelfde informatie staat. Deelnemers aan het onderzoek geven aan daardoor niet meer echt op de informatie te letten. Zij adviseren om alleen informatie te tonen wanneer deze afwijkt van de reguliere situatie. Daarnaast adviseren deelnemers niet over te gaan tot het tonen van reistijden, dit heeft volgens hen weinig meerwaarde. Wel kan overwogen worden of er locaties zijn waar het tonen van reistijden wel meerwaarde heeft, zoals op uitvalswegen waar interessante alternatieven zijn. Het blijven gebruiken van pictogrammen wordt aangeraden om aan te geven wat de oorzaak is van een file en om aan te geven of de file toe – of afneemt.

 

Onbekendheid met S-routes

De onbekendheid met S-routes wordt in het onderzoek aangewezen als waarschijnlijke oorzaak dat weggebruikers geen aandacht hebben voor de informatie op de panelen. Onder de voorwaarde dat S-routes beter bekend raken bij alle weggebruikers, kan het systeem in gebruik blijven en op de DRIPs voor alle doelgroepen de handigste route-aanduiding zijn. Door op wegen zelf aan te geven tot welke S-route ze behoren kunnen weggebruikers gaandeweg meer bekendheid met de routes krijgen. Ook kan de bekendheid worden verhoogd via internet of door binnen Den Haag folders en artikelen in huis-aan-huisbladen te verspreiden. Meer bekendheid met de S-routes zorgt ervoor dat weggebruikers beter herkennen dat de informatie betrekking heeft op hun route.

 

Doelgroepen

In het onderzoek wordt aangeraden om niet op één doelgroep te focussen, maar om informatie voor alle weggebruikers aan te bieden. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat verschillende doelgroepen op verschillen in het moment of de situatie waarin zij informatie willen ontvangen. De doelgroepen verschillen hiervoor te weinig van elkaar en bovendien hebben alle doelgroepen de wens om informatie te ontvangen. 

 

Download hier de hele rapportage van het onderzoek.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel