Nieuws

ParkeerPanel: aanbesteden parkeerbeheer

Moet een gemeente parkeerbeheer aanbesteden of het in eigen hand houden? En als de gemeente wel aanbesteedt, aan welke spelregels moet de gemeente zich dan houden?

In het magazine PARKEER24 - editie 2 wordt in het ParkeerPanel uitgebreid gesproken over de vraag of gemeenten Parkeerbeheer wel of niet moeten aanbesteden. Aan woord komen Leo Runia - Denion, Marc Moonen - Moonen Parkeeradvies, Vladan Jankovic - P1 en Walter Prot - gemeente Amersfoort.

Onderstaand kunt u de antwoorden lezen op de eerste vraag, het volledige artikel kunt u vinden in het magazine. Tevens kunt u een document downloaden waarin de verschillende uitvoeringsvarianten voor u op een rij zijn gezet. 


Moet een gemeente wel aanbesteden?

Leo Runia : “Aanbesteden leidt alleen tot gelijke of betere kwaliteit van het parkeerbeheer als de gemeente de rol van opdrachtgever uitstekend kan invullen. Dit betekent het goed bepalen van de te bereiken resultaten, het nauwgezet specificeren van de gevraagde dienstverlening en vooral nauwgezet en volhardend contractbeheer. Want de vraag om extra middelen heet bij eigen beheer formatie-uitbreiding en bij een commerciële opdrachtnemer meerwerk. Het goed specificeren van een opdracht en vooral het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering is een pittige klus en even niet opletten of verlies van dossierkennis door personele wisselingen, kost geld en resultaat. Goed contractbeheer is lastiger en vraagt een langere adem dan goed lijnmanagement. De gemeente die dat beseft kan parkeerbeheer prima aanbesteden.”


Marc Moonen
: “De ene gemeente houdt strikt vast aan de beoordelingscriteria. Terwijl de andere  vooral het gezonde verstand laat spreken en slechts met een schuin oog naar de gestelde uitgangspunten kijkt. Bij de een wordt een inschrijver met een kleine afwijking op de uitvraag uitgesloten, bij de ander krijg je een kans om het te herstellen. De een wil een scherpe prijs, de ander wil kwaliteit en noviteit. Kortom: het is voor inschrijvers ontzettend moeilijk om in te schatten hoe een opdrachtgever de opgestelde regels gaat toepassen. Een gemeente kan beter de partij selecteren waar ze het beste gevoel bij hebben en waar de klik het beste bij is en vervolgens een plan gezamenlijk uit werken. Nu wint vaak een partij die als goedkoopste heeft ingeschreven, maar daardoor ook weinig mogelijkheden heeft om flexibel te zijn in het vervolgtraject. Ik denk echter dat flexibiliteit en oplossingsgerichtheid na de aanbesteding veel meer waard is dan de winst die je haalt in een strakke aanbesteding.”

 

Vladan Jankovic : “De landelijke politiek wil een kleinere, slagvaardigere overheid creëren en verlegt steeds vaker taken vanuit Den Haag naar de gemeenten. Daarom moeten gemeenten focus en prioriteiten in doelstellingen en taken aanbrengen. Parkeren leent zich uitstekend voor aanbesteden. De gemeente kan dan vrij eenvoudig het beste van twee werelden combineren. De werkzaamheden effectief en efficiënt door een marktpartij laten uitvoeren en zodoende kostenbesparingen realiseren als ook een deel van de risico’s afwentelen. Anderzijds de regie op het parkeerbeleid behouden en de vereiste kwaliteit borgen middels contractuele afspraken.”


Walter Prot : “Op de vraag of het ‘moet’, is het antwoord nee. Amersfoort en dertien andere gemeenten zijn lid van de Coöperatie ParkeerService (CPS) en hebben in de eigen coöperatie (delen van) het parkeerbeheer ondergebracht. Amersfoort heeft als ‘regiegemeente’ sinds de oprichting van de coöperatie in 2011 alle parkeeruitvoeringstaken van het straatparkeren bij CPS neergelegd. Vanaf 2001 waren die taken overigens al via een gemeentelijke NV (ParkeerService Amersfoort NV) inbesteed.”

Aanbesteden_ja_of_nee_of_inbesteden.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Het te downloaden document is opgesteld door John van Dijk - Coƶperatie ParkeerServiceDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel