Nieuws

Hoe ver zijn bedrijven in de Nederlandse bouw met BIM?

In mei 2014 is de Universiteit Twente, in opdracht van de BouwInformatieRaad (BIR) en de NEVI, gestart met een tweejarig onderzoek naar de BIM-maturity in de Nederlandse bouw- en GWW-sector. Als eerste onderdeel van het onderzoek is onder vijftig bedrijven een sectoranalyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn gebundeld in een rapportage, die nu te downloaden is op de website van de BIR.

 

Een van de conclusies is dat het management van organisaties een sterk belang hecht aan de toepassing en ontwikkeling van BIM. Veel toeleveranciers nemen vooralsnog een afwachtende positie in. Invoering in sommige sectoren wordt bemoeilijkt doordat standaard beschrijvingen van taken, verantwoordelijkheden, processen en procedures vaak nog niet zijn afgestemd op BIM. De bouwbedrijven, zowel B&U als GWW, vormen hierop een positieve uitzondering.


Uit het onderzoek blijkt voorts dat de grootste uitdagingen liggen op het gebied van ‘mens en cultuur’, veranderen van werkwijze en de nieuwe cultuur van samenwerken. De bouwbedrijven (zowel B&U als GWW), de  architectenbureaus en de ingenieursbureaus zijn op dit punt verder gevorderd dan de toeleveranciers, installatiebedrijven en opdrachtgevers/eigenaren.

 

Deelsectoren onder de loep

Verspreid over diverse deelsectoren zijn ruim vijftig organisaties geïnterviewd. Hoewel de resultaten niet als doorsnede van de gehele bouw- en GWW-sector kunnen worden beschouwd, geven ze een gedetailleerder beeld dan met het afnemen van enquêtes mogelijk was geweest. Ook kunnen de resultaten de BIR helpen om het BIM-gebruik in de bouw- en GWW-sector verder te bevorderen.

 

BIM-maturity en best practices

Het ontwikkelde BIM-maturity model is gebruikt om de volwassenheid van diverse BIM-criteria (zoals visie, doelstellingen, persoonlijke motivatie & bereidheid te veranderen en software/hardware) vast te stellen in deelsectoren van de bouw- en GWW-sector. Daarnaast is inzicht verkregen in BIM-best practices.

 

Vervolgonderzoek

De sectoranalyse vormt de eerste toepassing van het BIM-maturity model. In het vervolg van het tweejarige onderzoekstraject zal het model worden doorontwikkeld voor gedetailleerde BIM-maturity analyses op projectniveau en een bredere sectoranalyse in het najaar van 2015. Het doel van de vervolganalyses is niet alleen om het BIM-maturity model te verfijnen, maar ook om nog waardevollere informatie op te halen door de BIM-maturity diepgaander en breder te onderzoeken.

 

Het BIR onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

 

Deel dit artikel