Nieuws

Amsterdam, superproeftuin voor navigatie?

Via een app geleid worden naar een vrije straatparkeerplaats in Amsterdam, dicht bij de eindbestemming. Toekomstmuziek? Technisch is het mogelijk en het levert substantiële maatschappelijke en monetaire winst op volgens de ‘SENSIT ROI-Calculator, een calculator waarmee gemeenten vooraf de effecten kunnen berekenen van het ontsluiten van vrije parkeerruimte op straatniveau en in parkeergarages.

Edwin Siemerink, Propositiemanager bij Nedap: ‘Wij ontwikkelden samen met MuConsult de ROI-Calculator (return on investment) om voor gemeenten vooraf inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke winst en terugverdientijd is van het ontsluiten van vrije parkeerruimte.'


Grondsensoren

Siemerink: 'Wij werken met een netwerk van draadloze grondsensoren die per parkeerplek registreren of deze beschikbaar of bezet is, inclusief de tijd dat een voertuig daar geparkeerd staat. Deze gegevens worden doorgeseind naar ons centrale dataplatform. Dit systeem wordt toegepast in parkeergarages en ook op straatniveau.'


NDW

De parkeerdata is interoperabel en toegankelijk voor het NDW en daarmee voor diverse publieke en private navigatie- en handhavingstoepassingen. Siemerink: 'We winnen zo al data in in delen van Winterswijk, Zoetermeer en Kortrijk, waar gemiddeld zo’n 600 sensoren zijn geplaatst. Dit aantal is nog wel te klein om uitspraken te doen over het effect op het verminderen van zoekverkeer, het verbeteren van de vitaliteit en een doelgerichtere handhaving.


5000 sensoren

Daarom zou een proef met 5000 sensoren, onder meer voor straatparkeren in Amsterdam (of een andere grote stad) een kans zijn om concreet aan te tonen wat de calculator belooft, aldus Siemerink. 'We hebben daarom een voorstel gedaan aan de gemeente Amsterdam om in het kader van Beter Benutten een grootschalige proef te doen met de sensortechnologie om ook de vrije straatparkeerplaatsen in de hoofdstad real-time te ontsluiten via een app. Met deze multi-modale reisapp worden reizigers voorzien van een compleet en up-to-date reisadvies, waarin de begeleiding naar de parkeerlocatie bij de eindbestemming is meegenomen.


Effecten open straatparkeerdata

Casper Stelling, projectleider Mobiliteit bij MuConsult staat eveneens ‘te springen’ om een ex post-onderzoek te kunnen doen naar de werkelijke effecten van het ontsluiten van vrije straatparkeerruimte. ‘Wij zijn bij het opstellen van de ROI-calculator – het eerste rekenmodel voor monetaire en maatschappelijke effecten van open parkeerdata - steeds uitgegaan van ondergrenzen van mogelijke effecten.


Deze calculator is gebaseerd op het eerste ex-ante onderzoek naar de baten van het ontsluiten van parkeerdata in garages in de G4, dat we uitvoerden in opdracht van het ministerie van IenM. Dit onderzoek wees al uit dat de maatschappelijke baten hoger zijn dan de kosten. Ik vermoed dat de werkelijke effecten veel hoger zijn omdat we heel voorzichtig zijn geweest bij de berekeningen. Ik juich dan ook een toepassing op grote schaal erg toe. Een ex-post onderzoek zou wat ons betreft dan ook randvoorwaardelijk voor zo’n proef moeten zijn.’


Cijfers spreken voor zich

Ondertussen genereren de technologie en de calculatortoepassingen bij Nedap steeds meer data. Siemerink: ‘We passen de calculator en sensoren wereldwijd toe. Je ziet dat de uitkomsten verschillen omdat de ene stad meer waarde hecht aan ondersteuning bij parkeerhandhaving en de ander juist accenten legt op parkeerverwijzing. Maar in alle gevallen spreken de cijfers voor zich.’Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel