Nieuws

Zo houd je de straat leefbaar bij een wolkbreuk of hittegolf

Wolkbreuken, hittegolven, perioden van droogte. Het klimaat verandert en dat vraagt om veranderingen aan de inrichting van de openbare ruimte. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) publiceerde in januari 2017 het lijvige rapport ‘Het klimaat past ook in uw straatje’ over een klimaatbestendige inrichting van straten.

De algemene conclusie is dat meeliften met herinrichting en groot onderhoud essentieel is voor een klimaatbestendige inrichting van straten. De onderzoekers, die de situatie in meerdere gemeenten onder de loep namen, bundelden hun bevindingen in een interessant voorbeeldenboek met praktijkvoorbeelden van mogelijke maatregelen op straatniveau, met heldere illustraties.

 

Volgens de onderzoekers zijn verschillende oplossingen mogelijk om een straat klimaatbestendig te maken. In hoofdlijnen is het van belang om zoveel mogelijk te ontharden, te vergroenen en ruimte te creëren voor water en buffering van water voor drogere tijden. Met name vergroening is aan te raden: het bevordert infiltratie van het water, beperkt de hittestress en vermindert de kosten van de zuivering van het water.

Acht straatvoorbeelden

In het rapport zijn acht praktijkvoorbeelden op straatniveau uitgewerkt. In twee gevallen is daarbij zowel een vlak als een hellend gebied in beeld gebracht.

  • Stedelijk bouwblok (vóór 1930): vlak en hellend
  • Vooroorlogs bouwblok (1900-1940): vlak
  • Tuindorp (1910-1930): hellend
  • Naoorlogse tuinstad hoogbouw (1950-1960): vlak en hellend
  • Naoorlogse tuinstad laagbouw: (1950-1960): vlak
  • Naoorlogse woonwijk (1945-1990): hellend
  • Bloemkoolwijk-woonerf (1975-1980): vlak
  • Sub-urbane uitbreiding Vinex (1990-2005): vlak

Hoe op te lossen

In alle gevallen worden naast traditionele herinrichting drie varianten uitgewerkt. Bij alle varianten is berging van regenwater aan de orde, maar in één van de drie varianten blijft een deel van de opvang verlopen via het rioolstelsel. In de twee andere varianten gaat er geen regenwater meer via het riool, maar gaat alles via berging. Het rapport beschrijft drie ontwerpuitgangspunten voor de varianten: 1. het vergroten van de sponswerking van de straat (dus meer water bergen en vasthouden); 2. het bovengronds in goede banen leiden van overtollig water; 3. het vergroenen van de straat.
 
 
Download hieronder het hele rapport 'Het klimaat past ook in uw straatje'.
Hetklimaatpastookinuwstraatje.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel