Nieuws

Meer gezinnen in wijken rondom centrum Rotterdam

In Rotterdam zijn het afgelopen jaar meer draagkrachtige gezinnen in de wijken rondom het centrum gaan wonen. Dit komt onder andere door de groei van het aanbod grotere woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte. Dit staat in de voortgangsrapportage van het programma Kansrijke Wijken.

 

Samen met partners als woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zijn het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de toevoeging van geschikte woningen voor gezinnen. Tot juni 2016 zijn 173 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hiermee is het aandeel gezinnen in de kansrijke wijken rondom het centrum met 4 procent gestegen.

 

Voorbeelden van zulke woningen zijn te vinden aan het Soetendaalseplein en Huis van Wensen in Nieuw Crooswijk en Kaap Belvedère 3 in Katendrecht. In 2016 is verder nog gestart met de bouw van 190 nieuwe gezinswoningen. Deze worden veelal de komende tijd opgeleverd. Daarnaast staan er voor de periode september 2016 - december 2017 nog ruim 250 nieuwbouwwoningen voor gezinnen in de planning.

 

Kansrijke Wijken

Het gemeentebestuur van Rotterdam werkt met het programma Kansrijke Wijken aan het stimuleren dat er meer inwoners met sterke schouders in de stad komen en blijven wonen. Daarbij wordt gestuurd op meer grote woningen, meer excellente scholen en meer groen en speelruimte in een aantal wijken rondom het centrum.

 

Grote belangstelling

Er is een groeiende vraag naar grotere woningen in de kansrijke wijken. Projecten met gezinswoningen kunnen rekenen op grote belangstelling. Er is ook veel interesse voor het diverse zelfbouwaanbod in de kansrijke wijken, zeker onder (jonge) gezinnen. Daarom stimuleert de gemeente kleine projectontwikkelingen, kluswoningen, meer ruimte voor zelfbouw en samenvoegen van kleine woningen.

 

Onderwijs

Goed onderwijs is voor woningzoekende gezinnen een belangrijke voorwaarde om te kiezen voor een woonwijk. Twee excellente scholen per wijk realiseren is daarom ook een van de speerpunten van het programma. Het predicaat Excellent geeft aan dat een school op een bepaald gebied uitblinkt.

 

Buiten en spelen

In sommige buurten rondom het centrum zijn de speelmogelijkheden voor kinderen nog beperkt. Net als de ruimte om nieuwe voorzieningen aan te leggen. Schoolpleinen zijn daarom belangrijke buitenspeelplekken voor kinderen. Door schoolpleinen te vergroenen en open te stellen buiten schooltijden, kan de bestaande openbare ruimte beter worden benut. Basisschool De Fontein in de Hoyledestraat in Noord heeft dit jaar een groen schoolplein gekregen. Het oude stenige schoolplein is verbouwd tot een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. In oktober is gestart met de uitvoering van het groene schoolplein van De Schalm in Katendrecht.

 

Droomstraten

Ook Droomstraten dragen bij aan de ambitie om de draagkrachtige gezinnen te behouden voor de stad. Bij dit project ontwikkelen bewoners plannen om hun straat beter te benutten voor spelen en ontmoeten In 2015 zijn er zes Droomstraten gestart in straten waar veel gezinnen wonen. In 2016 hebben nieuwe droomstraten hun plannen ingediend.

 

Deel dit artikel