Nieuws

Waarom architecten graag mensen op hun ontwerpfoto willen

Steeds meer architecten willen met een architectuurfoto laten zien hoe hun ontwerpen worden gebruikt. Dat is een majeure verandering ten opzichte van de voorheen meer steriele architectuurfotografie zonder mensen in beeld.

Dat blijkt uit een onderzoek van architectuurfotograaf Rob van Esch. Eigen praktijkervaring in zijn fotobureau Ruimtes in Beeld ziet hij bevestigd na interviews met architecten, literatuuronderzoek en een scan van honderden websites, waaronder de belangrijke architectuurplatforms. 

Gebouwen in gebruik

Traditioneel werden mensen uit architectuurfoto’s gelaten. Tegenwoordig vragen architecten wereldwijd om te laten zien hoe hun gebouwen gebruikt worden. Architect Ernst Havermans zegt over de trends in architectuurfotografie: “Er is veel veranderd sinds 20 jaar geleden. Toen waren glamour-architectuurfoto’s de trend: de foto als icoon. Nu willen we herkenbare gebouwen in beeld, waarvan je kunt zien dat ze worden gebruikt.”

Drie actuele trends

Op basis van zijn onderzoek destilleert Van Esch drie belangrijke trends: gebruik, warmte en verrassing. Hij zegt daarover: “Mensen in beeld krijgen die de ontwerpen gebruiken is de belangrijkste trend. Fotografisch gezien moet dat subtiel gebeuren. Mensen moeten een ‘gebruiksdimensie’ toevoegen aan het beeld, en niet de overhand krijgen of het hoofdonderwerp worden.”

Ook: warmte en verrassing

Foto’s van gebouwen, geportretteerd aan de rand van de dag vallen in de trend 'warmte'. Van Esch: “Mooi licht blijft natuurlijk populair. Foto’s gemaakt in de Twilight Zone bevatten warmte die helpt om het verhaal van de architect goed voor het voetlicht te krijgen. Ook laten architecten zich graag verrassen door beelden. Verrassing is dan ook de derde trend die is beschreven.” Aan de hand van een groot aantal voorbeelden toont van Esch de veranderende architectuurfotografie in het e-book ‘Trends in architectuurfotografie 2017’.

 

Het e-book is gratis te downloaden.

Deel dit artikel