Nieuws

Model IBB: brandveiligheid integraal aanpakken

De beleving van vroeger, dat de politie wel komt als het alarm afgaat, is niet meer van deze tijd. De ondernemer moet het echt ook zélf doen, zijn rol oppakken, en ontdekken wat hij níet weet – en vervolgens leren om een juist advies over brandbeveiliging te krijgen. Want als je ondernemer wordt, krijg je het veiligheidsrisico er automatisch bij – net als boekhoudplicht of de BTW-afdracht. Dat schrijft Willem van Oppen, van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), in Stedebouw & Architectuur themanummer Brand/veiligheid.

 

Om ondernemers te helpen hun veiligheidsprobleem in kaart te  brengen en een beargumenteerde keuze te maken voor het verkleinen van dat probleem, ontwikkelde het CCV in 2006 in interactieve samenwerking met afnemers, leveranciers, adviseurs, bouwers, brandweer en verzekeraars het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (Model IBB). Nadat in 2008 de hoofdlijnen werden gepubliceerd kon het Model IBB in 2010 in volle omvang ten doop worden gehouden.

 

Het Model IBB is bedoeld om samenwerking tussen actoren in het proces te vergemakkelijken en een goede samenhang tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen te realiseren. Daarbij staan persoonlijke veiligheid, beperking van brandschade en de gevolgen van brand centraal. Uitgaande van het gebruikersdoel van het gebouw maken eigenaar, architect, projectontwikkelaar, adviseur en installateur een analyse van mogelijke dreigingen en risico’s. Op basis daarvan worden beveiligingsscenario’s opgesteld en samen besproken.

 

Dit proces leidt tot goed onderbouwde oplossingen die worden vastgelegd in een uitgangspuntendocument of plan van eisen. Zo’n document is van belang voor alle samenwerkende partijen en wordt getoetst aan wet- en regelgeving. Het document is input voor leveranciers van brandbeveiligingsoplossingen bij levering van passende maatregelen. Ook bij latere aanpassingen aan het bouwwerk of aan het gebruiksdoel biedt dit document een goed vertrekpunt om de consequenties van de aanpassingen te beoordelen.

 

Risicogerichte aanpak en BIO-principe

Belangrijke kenmerken van model IBB zijn de cyclische aandacht voor veiligheid (hierboven aangehaald), de risicogerichte aanpak, en het BIO-principe. Volgens dat principe ontstaat brandveiligheid uit de juiste combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen. Voor dit soort integrale oplossingen is een grondige analyse vooraf noodzakelijk om tot de beste keuzes te komen. Uiteindelijk levert dat een kostenbesparing op. En dat is mooi meegenomen in een economisch tij waarin het woord ‘bezuiniging’ nog vaak zal vallen.

 

Meer weten? Dowwnload hieronder het volledige artikel van Willem van Oppen over het Model IBB, zoals verschenen in Stedebouw & Architectuur.themanummer Brand/veiligheid.

 

.

 

 

ModelIBB.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel