Nieuws

Herinrichting centrum Zevenaar

Het stadshart van Zevenaar kan een stevige impuls krijgen door een nieuwe, integrale toekomstvisie. Daarin is ruimte voor de ontwikkeling van een levensader vanaf de kop van de Grietsestraat, via het Raadhuisplein naar het voormalige terrein van British American Tobacco (BAT). Belangrijkste onderdeel is de verbinding tussen alle bestaande en nieuwe elementen in het Zevenaarse centrum. Conceptontwikkelaar Gieling Consultancy uit Ede werkt aan het plan in opdracht van Solidiam (toekomstig eigenaar en belegger BAT-terrein en huidig gemeentehuis), samen met ontwikkelaar Van Wijnen.

 

Het vernieuwende plan is een verrijking voor Zevenaar en draagt vooral bij aan een kansrijke toekomst van de stad. Intussen is het plan gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zevenaar. Deze week zijn ook de besturen van het Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar (AOZ) en Stichting Ondernemersfonds Zevenaar (SOZ) tijdens een positief overleg op de hoogte gebracht. Er is geïnventariseerd hoe over het plan wordt gedacht en hoe de wensen van betrokkenen zo vroeg mogelijk meegenomen kunnen worden. Zowel het college van Burgemeester en Wethouders als de besturen van het AOZ en SOZ staan open voor de creatieve ideeën.

 

Op dit moment zijn slechts de hoofdlijnen van het centrumplan opgesteld. Dit omdat alle betrokkenen moeten kunnen meepraten en -beslissen over de definitieve vorm. Op het BAT-terrein is ruimte voor een designer outlet store. Dat concept, qua omvang vergelijkbaar met de outlet store in Roermond, is met 2 tot 4 miljoen bezoekers per jaar de economische drager. Bezoekers zullen hierdoor zo’n 7 uur in de gemeente Zevenaar verblijven en besteden dan gemiddeld ruim 20 euro per persoon, blijkt uit analyses. Nabij de outlet store moet ruimte gecreëerd worden voor ongeveer 500 parkeerplaatsen, nabij de snelweg A12 komen nog eens 1.500 parkeerplaatsen.

 

Oprichting van een fonds

 

Bijzonder aan het plan is de oprichting van een fonds. Een gedeelte van de winst van de outlet store wordt gereserveerd voor investeringen in de kwaliteit van het centrum. Daarmee kunnen langs de ader projecten gefinancierd worden die ten goede komen aan de toekomst van de stad. In overleg met de ondernemers wordt bepaald waarop de keuze valt. Het accent ligt op kunst, cultuur en natuur, lokale initiatieven, leisure en food. Voormalig directeur Bart de Boer van de Efteling adviseert over de invulling van het leisure concept. De herontwikkeling moet leiden tot een nieuwe, positieve energie in de binnenstad en economische voordelen (meer bezoekers, werkgelegenheid).

 

Het consortium gaat de komende tijd met zo veel mogelijk betrokkenen in gesprek over de toekomstplannen. De vooruitstrevende ideeën hebben immers impact op de bedrijven, winkeliers en mensen die op dit moment in het centrum zijn gevestigd. In de integrale toekomstvisie wordt de verbindende centrumas verlengd, versterkt, gerenoveerd en zo nodig herbestemd, waardoor de nieuwe, gewenste cultuur zich stap voor stap kan ontwikkelen. In het komende half jaar moeten de verwachtingen, wensen en mogelijkheden voor ontwikkeling van het centrum helder in kaart zijn gebracht.

 

www.toekomstzevenaar.nl

 

Deel dit artikel