Nieuws

MKBA kleinere projecten

Bij het doen van grotere investeringen in mobiliteit is altijd de vraag: is het al het geld wel waard? En zijn er geen oplossingen denkbaar die een groter effect bereiken? Of voor minder geld? Of allebei? Gestoeld op het gedachtengoed en de expertise die is ontwikkeld rond Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), is voor kleinere projecten en decentrale overheden het instrument Wikken & Wegen ontwikkeld.

Dit instrument blijkt de voordelen van een MKBA (nl. het inzicht in de werkelijke kosten en baten van een project) te kunnen behouden en de nadelen (duur, complex, black box, alleen voor ingewijden, nauwelijks bruikbaar voor publiek en politiek) te vermijden. De resultaten van de eerste drie pilots (Culemborg, Rotterdam, Bestuur Regio Utrecht) zijn positief.


Bij alle drie projecten kunnen miljoenen bespaard worden of hebben alternatieven voor miljoenen aan extra maatschappelijke meerwaarde. En het instrument is toch zo light en transparant gebleken, dat het ook publieke participatie versterkt. Maar niet alleen zijn de resultaten verbluffend, ook is een maandenlange (en daarmee kostbare) discussie in één keer geconvergeerd tot een gezamenlijk gedragen oplossing. En het instrument blijkt zeer geschikt voor het betrekken van publiek en stakeholders bij de besluitvorming.


Het behoeft dan ook geen betoog, dat het gebruik van dit instrument een zeer brede toepassing door decentrale overheden in Nederland verdient. Voor een groot aantal vraagstukken op het gebied van mobiliteit kunnen met behulp van Wikken & Wegen betere, efficiëntere en in ieder geval beter onderbouwde besluiten genomen worden.
 

Inzetbaar in diverse gebieden

Wikken & Wegen is inzetbaar op tal van gebieden: infrastructuur, ov, parkeren, verkeersmanagement, fiets, vergelijking inzet ‘softe’ met ‘harde’ maatregelen, etcetera.


Contact

Vanaf september 2014 is dit instrument voor iedereen inzetbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hans Voerknecht:  hans.voerknecht@crow.nl, 0318-699882 of 06-52354185.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel