Nieuws

Overheid en bouwsector richten innovatiecentrum op

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector bundelen krachten met de oprichting van een Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC).

Op 6 juni is de intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC ondertekend door Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland. 

Kennisprogramma's

'De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s', schrijven de partijen in een persbericht. 

Deel dit artikel