Nieuws

Weer water in Noorderhaven Zutphen

De gedempte Noorderhaven van Zutphen wordt weer water. De Europese Unie stelt 500.000 euro EFRO-subsidie ter beschikking voor het uitgraven van de haven en een directe verbinding naar de IJssel. In tegenstelling tot vroeger krijgt de nieuwe Noorderhaven een recreatieve functie.

 

Zutphen versterkt met het herstel van de Noorderhaven zijn economische en recreatieve structuur. Met de IJsselkade en de oude Vispoorthaven gaat de Noorderhaven één geheel vormen, als havenfront van de oude stad. Daardoor ontstaat een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Rondom de haven zijn woningen, commerciële en horecafuncties gepland. Het gebied biedt ruimte aan circa 100 arbeidsplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat er vraag is naar ligplaatsen voor kortdurende bezoeken. Er komen daarom vijftig ligplaatsen en ruimte voor dagtourvaart.

 

Gedempt

 

Voor het aanleggen van de Noorderhaven moet circa 1 hectare grond worden afgegraven. Verder worden damwanden aangelegd, een groen talud en omliggende wegen, en wordt een aantal strekdammen en een stuk uiterwaarde hersteld. De Noorderhaven werd in 1881 gegraven, na de aanleg van de spoorverbinding Arnhem-Deventer in 1864 en de ontmanteling van de Zutphense vestingwerken na 1874. Toen de haven in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn economische functie had verloren, werd de haven gedempt. Het project maakt deel uit van een groter plan om het bedrijventerrein De Mars, ten noorden van het station, te revitaliseren. Daarin werkt Zutphen samen met onder meer de provincie Gelderland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en het Waterschap Rijn & IJssel.

 

Deel dit artikel