Nieuws

Online hulpmiddel om basisscholen te verbouwen

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. De website scholenbouwatlas.nl speelt hier op in. De nieuwe site geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont inspirerende voorbeelden van verbouwingen en is mede mogelijk gemaakt door het Atelier Rijksbouwmeester van de Rijksgebouwendienst.

 

Op 1 januari 2015 wordt het budget voor buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen overgeheveld van gemeentes naar schoolbesturen. De verbouwpraktijk is vaak ad hoc waardoor scholen verrommelen. Scholenbouwatlas.nl laat zien dat goed verbouwen, waarbij de opgave integraal wordt aangepakt, een slim alternatief is voor nieuwbouw.

 

Overzicht van actuele bouwopgaven

Voordat opdrachtgevers besluiten tot verbouwen kunnen ze zich via scholenbouwatlas.nl goed oriënteren en afvragen welke verbouwmogelijkheid het beste bij de ambitie past. De samensteller van de scholenbouwatlas, Dolf Broekhuizen: ‘Je ziet hoe nieuwe onderwijsplekken eruit kunnen zien. Er staan veel voorbeelden op waarbij kinderopvang en peuterspeelzaal zijn geïntegreerd in een bestaande school, evenals basisscholen die ruimtes combineren met buitenschoolse opvang en voorbeelden van scholen die brede school, integraal kindcentrum of een kulturhus zijn geworden. Ook renovaties, herbestemmingen en samenvoegingen komen aan bod.’ De zorgvuldig gepresenteerde voorbeelden zijn afkomstig uit krimpgebieden, stadswijken, binnensteden en kleine gemeentes.

 

Bijdrage uit het veld zelf

De voorbeelden van verbouwde basisscholen en kindcentra zijn aangedragen door de betrokken organisaties zelf: via een oproep van het kenniscentrum Ruimte Onderwijs en Kinderopvang, Architectuur Lokaal en de Bond van Nederlandse Architecten. Studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft hebben gegevens over de gebouwen verzameld. De Scholenbouwatlas is afgestemd op de Scholenbouwwaaier.

Deel dit artikel