Nieuws

Aandeel meerjarige onderhoudscontracten in de bouw stijgt

Meerjarige onderhoudscontracten komen steeds vaker voor in de bouwsector. Met name in de installatiesector wordt veel gewerkt met dit type contracten. Voor de komende jaren wordt door de uitvoerende partijen in de bouw een verdere groei van deze vorm van onderhoud verwacht. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.


De afgelopen jaren wordt er in de bouwsector steeds meer met meerjarige onderhoudscontracten gewerkt. Bij een meerjarig onderhoudscontract is vooraf overeengekomen dat één partij gedurende een aantal jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud van een bouwwerk.
 

Installatiesector sterk in meerjarig onderhoud

In de grond-, weg- en waterbouw wordt al langere tijd volgens dit principe gewerkt, maar ook in de burgerlijke en utiliteitsbouw werkt men steeds vaker op deze wijze. Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy komt naar voren dat installateurs aanzienlijk vaker werken met meerjarige onderhoudscontracten dan (gespecialiseerde) aannemers. Met name W-installateurs werken vaak met dit soort contracten. Onderhoudscontracten voor onder andere CV-ketels zijn dan ook vrij gebruikelijk, wat de voorsprong van de installatiesector verklaart. Ook schilders werken vaak al met meerjarige onderhoudscontracten; gemiddeld is bij zo’n 12% van de opdrachten sprake van een meerjarig contract.
 

Verdere groei van meerjarig onderhoud verwacht

Twee op de vijf uitvoerende partijen in de bouwsector verwachten dat er in de komende jaren vaker met meerjarige onderhoudscontracten gewerkt gaat worden. Het zijn opnieuw de installateurs die hier het meest positief over zijn; 56 procent verwacht vaker met dit soort contracten te gaan werken. Opvallend is dat met name de partijen die nu al vaak werken met meerjarige onderhoudscontracten een toename verwachten voor de komende jaren.
 
Wanneer men momenteel niet veel te maken heeft met deze contractvorm heeft men ook de verwachting dat dit in de toekomst niet zo zal zijn. Deze ‘nieuwe’ manier van werken kan bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers nog voor wat koudwatervrees zorgen; opdrachtgevers verliezen een stukje controle, terwijl opdrachtnemers beduidend meer verantwoordelijkheden krijgen. Naarmate men meer ervaring heeft met meerjarig onderhoud neemt het vertrouwen hierin dus beduidend toe. Dit biedt ook kansen voor fabrikanten. De fabrikant kan toegevoegde waarde leveren door de opdrachtgever rechtstreeks te adviseren. Hierdoor wordt het risico voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer aanzienlijk kleiner.

Deel dit artikel