Nieuws

Opvang met begeleiding als totaaloplossing voor mobiel wonen

Stad Gent wil een totaaloplossing voor alle terreinen waar momenteel mensen in het geheim in mobiele woonwagens, caravans of barakken wonen.

Het stadsbestuur kiest een humane oplossing met gecentraliseerde opvang in een gebouw of tijdelijke wooncontainers. Op deze manier komt een einde aan verschillende kampementen in de stad waar in geheim mobiel wordt gewoond. Intra-Europese migranten die momenteel geheim mobiel wonen in Gent krijgen de keuze om in te stappen in het huisvestingstraject met een verplicht begeleidingstraject of ondersteuning bij vrijwillige terugkeer naar het thuisland. 


De gecentraliseerde opvang kan bestaan uit een gebouw, maar ook uit een site met wooncontainers. In beide gevallen worden wagens en caravans geweigerd. Het project loopt maximaal drie jaar. Er wordt getracht om de mensen maximaal te laten doorstromen naar bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten. Voor bewoners die na afloop van het traject niet zijn doorgestroomd of niet opgevangen zijn binnen andere initiatieven, wordt geen verlenging toegestaan. 


Het project houdt in dat de diverse plaatsen waar nu in het geheim mobiel gewoond wordt, op het openbaar domein of op gronden die eigenaar zijn van Stad Gent, worden ontruimd. Handhaving gebeurt op humane wijze met de nodige begeleidende gesprekken en de nodige tijd om het terrein zelf te kunnen verlaten. Hierna wordt in het geheim mobiel wonen niet meer getolereerd.

Deel dit artikel