Nieuws

Nieuw Europees project onderzoekt kansrijke innovaties OV: CIPTEC

Afgelopen voorjaar gaf de Europese Commissie goedkeuring aan een voorstel om onderzoek te doen naar kansrijke innovaties in het openbaar vervoer om reizigersgroei te bewerkstelligen. Het project heet CIPTEC en staat voor 'Collective Innovation for Public Transport in European Cities'. Mobycon is een van de partners in dit project.

Kansen voor vernieuwing

Het onderzoek met een looptijd van drie jaar is inmiddels gestart en wordt uitgevoerd door een consortium van partijen uit landen verspreid over heel Europa. Otto Cazemier, projectleider bij Mobycon, ziet veel kansen om met het CIPTEC project vernieuwing tot stand te brengen; ‘net als Mobycon heeft ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een actieve rol in het project. We zijn hierdoor in staat om binnen Nederland de kennis opgedaan in dit project direct toe te passen in het stadsvervoer in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met als doel ‘groei van het OV op de lange termijn’ is het consortium aan de slag gegaan met het zo goed mogelijk laten aansluiten van het vervoeraanbod aan de veranderende vraag van de consument. Onderzoek naar de behoeftes van consumenten vormt dan ook een belangrijk onderdeel van het project. Bij het bepalen van mogelijke innovaties kijkt het consortium niet alleen naar goede voorbeelden die al in de OV-sector bestaan, maar ook naar andere sectoren. Het beantwoorden van de vraag “Kunnen we innovatieve benaderingen uit andere sectoren gebruiken om het OV aantrekkelijker en laagdrempeliger te maken?” is een belangrijk onderdeel van het project.

 

Over het consortium

Het project consortium bestaat uit in totaal twaalf partners uit zeven verschillende landen (GR, B, I, NL, D, GB, F), waaronder diverse koepelorganisaties zoals de European Passengers Federation en het Europese samenwerkingsverband van stedelijke OV-autoriteiten EMTA. Verder zijn twee universiteiten en een aantal gespecialiseerde adviesbureaus bij het project betrokken.

 

Meer informatie over het project is te vinden op de website ciptec.euDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel