Nieuws

Top tien burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg maakte in opdracht van Stedebouw & Architectuur een selectie van voorbeeldinitiatieven van burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn ontstaan. De Nieuwe Nachtegaal, een verzorgingshuis van corporatie Woonbron omgebouwd tot multifunctioneel voor en door de buurt in Rotterdam, staat op de eerste plaats.

In  het land ziet het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg mooie initiatieven van burgers op het gebied van wonen, zorg en welzijn ontstaan. Steeds vaker nemen burgers zelf het heft in handen. Op allerlei terreinen maar ook rond wonen, zorg en welzijn. De initiatieven zijn erg divers: zorgcoöperaties, dorpscoöperaties, stadsdorpen, woongemeenschappen, buurtbedrijven, wijkondernemingen.

 

Burgerinitiatieven vragen een andere houding van zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties, bouwbedrijven en gemeenten. Luisteren, ondersteunen, meedenken, niet overnemen. Het samenspel tussen burger, overheid en professional is even zoeken maar het is een spannende en mooie exercitie wat leidt tot een variëteit aan initiatieven die aansluiten bij behoeften van burgers.

 

In de selectie van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg vindt u projecten, allemaal vanuit de burger zelf gestart met hulp van professionals waar nodig. Het kan gaan om woonprojecten, herbestemmingsprojecten, buurtprojecten of om ruimten voor ontmoeting. De projecten sluiten aan bij de vraag van de burgers. Zij regelen het zelf.

 

Dowload hieronder de top tien burgerinitiatieven  in wonen, zorg en welzijn, zoals verschenen in Stedebouw & Architectuur thema-editie Wonen & Zorg.

 

toptienburgerinitiatieveninwonenzorgenwelzijn.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel