Nieuws

270 miljoen voor woon- en zorginnovatie ouderen

Het kabinet investeert tussen 2019 en 2021 ongeveer 270 miljoen euro in innovatieregelingen om ouderen langer thuis te laten wonen. Het geld gaat naar de regelingen: e-Health Thuis (digitale ondersteuning om langer thuis te kunnen wonen), VIPP-care (patiënttoegang tot eigen medische gegevens) en Woonzorgarrangementen (nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen).

De investering van 270 miljoen euro is onderdeel van het programma Langer Thuis. In totaal wordt 340 miljoen euro geïnvesteerd. Naast de genoemde 270 miljoen euro gaat zo’n zeventig miljoen euro naar regionale coördinatiepunten, ondersteuning van samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten en campagnes voor kwaliteitsverbetering en sociale experimenten in de zorg voor dementen.

Groei aantal ouderen

Het aantal ouderen neemt toe in Nederland. Zijn er momenteel zo’n 1,3 miljoen 75-plussers, in 2030 is dat aantal gestegen tot 2,1 miljoen. Het aantal ouderen neemt niet alleen toe, ouderen worden ook ouder en blijven langer vitaal. In toenemende mate willen ze daarom als het even kan thuis blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. 92% van de 75-plussers woont momenteel zelfstandig thuis.


In het programma Langer Thuis wordt ingezet op het verbeteren van drie belangrijke randvoorwaarden voor een goede kwaliteit van leven voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Het programma volgt drie actielijnen waarbij telkens een integrale, persoonsgerichte aanpak centraal staat.


(Bron: ministerie van VWS)

Deel dit artikel