Nieuws

Privacy First in de aanval

Vrijdag jl. heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat aan parkeerders geen boete mag worden opgelegd als zij kunnen aantonen voor hun parkeerplek betaald te hebben, ook al is het kenteken niet (juist) ingevoerd. De gemeente Amsterdam blijft echter parkeerders die geen kenteken willen invoeren beboeten. Dat is tegen het zeker been van Privacy First die daarom een model-bezwaarschrift tegen kentekenparkeren online heeft gezet.

In een persbericht van PrivacyFirst wordt aangegeven dat parkeerders die een parkeerboete (hebben) ontvangen daartegen nu eenvoudig in bezwaar kunnen gaan. De organisatie claimt:  ‘Conform de uitspraak van de rechter zullen alle boetes wegens het niet invoeren van een kenteken immers moeten worden vernietigd. Reeds betaalde boetes zullen door de gemeente moeten worden terugbetaald.’


Model-bezwaarschrift online

Privacy First heeft sinds vandaag een model-bezwaarschrift online geplaatst. Dit bezwaarschrift kan worden gedownload. In het bezwaarschrift heeft Privacy First alvast de voornaamste bezwaren tegen kentekenparkeren ingevuld. Mensen kunnen dit naar eigen inzicht wijzigen of aanvullen. Het bezwaarschrift is te gebruiken door iedereen in Nederland die met een onterechte parkeerboete wordt geconfronteerd.


Privacy First verwacht dat vele duizenden mensen hiervan gebruik zullen maken. In het persbericht wordt gezegd: ‘Kentekenparkeren wordt daardoor onrendabel en onhoudbaar. Hoe meer mensen bezwaar zullen aantekenen, hoe eerder kentekenparkeren zal worden afgeschaft en vervangen door een privacyvriendelijk alternatief.’

 

Zowel de gemeente Amsterdam als Privacy First beraden zich momenteel nog over een eventueel hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam. In een dergelijk hoger beroep zullen alle privacy-aspecten rond kentekenparkeren opnieuw in volle omvang aan de orde komen en zal de rechter genoodzaakt zijn om zich alsnog over die aspecten uit te spreken. 

 

Klik hier voor meer informatie: https://www.privacyfirst.nl/acties/bezwaarbrief2-kentekenparkeren.html

 

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel