Nieuws

Er verandert niets in Amsterdam

Op 30 januari jl. heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die de stichting Privacy First aanspande tegen de Gemeente Amsterdam. De voorzitter van de stichting ging in beroep tegen de naheffingsaanslag (NHA) die hij ontving, vanwege het intoetsen van de letters FY in plaats van zijn kenteken. Amsterdam geeft op de website aan dat er niets verandert in de manier waarop in Amsterdam voor parkeren wordt betaald en gehandhaafd. Wanneer er geen (juist) kenteken wordt ingevoerd, wordt een NHA opgelegd. Als men het niet eens is met de opgelegde NHA kan men een bezwaarschrift indienen.

De Privacy First voorzitter weigert principieel zijn kenteken in te voeren voor een parkeerplek waarvoor hij heeft betaald. Tegen een NHA die hij ontving is hij in beroep gegaan met de volgende argumenten:

de registratie van zijn kenteken is een inbreuk op zijn recht op een privéleven

gebrek aan anonieme betalingsmogelijkheden.

De rechter stelde hem in het gelijk met betrekking tot de opgelegde NHA. Een uitspraak die in eerdere vergelijkbare zaken ook werd gedaan. Overigens speelden de door Privacy First aangevoerde privacy-argumenten hierbij geen rol. 


De gemeente Amsterdam bestudeert de uitspraak en overweegt hoger beroep.


Wat verandert er na deze uitspraak?

Met deze uitspraak verandert er niets in de manier waarop in Amsterdam voor parkeren wordt betaald en gehandhaaft. Wanneer er geen (juist) kenteken wordt ingevoerd, wordt een NHA opgelegd. Als men het niet eens is met de opgelegde NHA kan men een bezwaarschrift indienen.


Als in de bezwaarfase kan worden aangetoond dat er wel is betaald voor het parkeren, dan wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard en komt de NHA te vervallen.


Bron: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/nieuws/2015/uitspraak-rechtszaak/
Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel