Nieuws

Karres en Brands ontwerpt suburb van de toekomst

Karres en Brands landschapsarchitecten heeft in samenwerking met onder andere het Deense Arkitema Architekter de besloten prijsvraag gewonnen voor het ontwerp van de toekomstige suburb Nærheden in de stedelijke regio Kopenhagen.

 

In de prijsvraag kregen drie consortia de opdracht om een ruimtelijk plan en ontwikkelstrategie op te stellen. Binnen de opgave is ontwerpend onderzoek gedaan naar het realiseren van de “suburb van de toekomst” nabij de stad Hedehusene. De prijsvraag werd uitgeschreven door RealDania en de stad Hedehusene.

 

Hoogwaardige woongebieden op korte afstand van de stad Kopenhagen

De stedelijke regio van Kopenhagen is zeer in trek als woon- en werkplek. Diverse stedelijke vernieuwingen en de directe connectie met Zweden via een brug, zorgen ervoor dat de regio zowel in demografisch als economisch opzicht snel groeit. Hierdoor is een constante vraag ontstaan naar nieuwe en hoogwaardige woongebieden op korte afstand van de stad Kopenhagen. De stad zelf heeft in de afgelopen jaren diverse nieuwbouwplannen gerealiseerd, maar inmiddels maken ook de omliggende gemeenten deel uit van de ontwikkelingen waarbij wordt gezocht naar nieuwe woongebieden.

 

Strategisch plan

De stad Hedehusene is gunstig gelegen ten opzichte van Kopenhagen door een goede ontsluiting via diverse snelwegen en een snelle treinverbinding. In het plan is een fors woningbouwprogramma gerealiseerd in een gebied van 63 hectare, als onderdeel van de bestaande stad. Het team heeft een strategisch plan ontwikkeld wat beoogt een unieke woonkwaliteit te realiseren en een aanvulling te zijn op de al bestaande suburbs rond Kopenhagen. Hiervoor is heel nadrukkelijk gebruik gemaakt van de bijzondere landschappelijke karakteristieken van het heuvelachtige Hedeland.

 

Bewoners zelf (deels) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied  

Daarnaast wordt het in het plan als voorwaarde gezien dat toekomstige bewoners zelf (deels) verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van het gebied op het niveau van het bouwblok en de individuele woning. De toekomstige bewoners krijgen hierin zoveel mogelijk vrijheid om hun droomwoning te realiseren met het voordeel van de nabijheid van diverse maatschappelijke en commerciële functies. Hierin is ook ruimte om te experimenteren met nieuwe woonvormen en innovatieve bouwmaterialen.

 

Verbindende elementen

Verbindende elementen in het plan zijn onder meer een duurzaam watersysteem wat gebruik maakt van natuurlijke hoogteverschillen en een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden. Daarnaast wordt het plangebied door middel van een ‘ring’ van openbare ruimtes verbonden met de bestaande stad en vindt er een uitwisseling plaats met bestaande scholen en winkels. Hierdoor draagt de nieuwe ontwikkeling bij aan een sociaal-maatschappelijke en landschappelijke impuls voor de stad Hedehusene als geheel.

 

Het team van Karres en Brands en Arkitema

Het team van Karres en Brands en Arkitema krijgt een hoofdrol in het uitwerken van het plan wat naar verwachting eind 2015 gereed zal zijn voor uitvoering. Het team bestaat verder uit: Orbicon engineers, Social Action, Open Air Neighborhoud, Everyday Studio, Via Traffic, Smith Innovation, Klas Tham, Gerhard Dekker, Rune Thorbjørn Clausen.

 

Deel dit artikel