Nieuws

Toename aantal slachtoffers onder ouderen bij brand

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Door de afbouw van de AWBZ en het scheiden van wonen. Maar hoe zit het met de zelfredzaamheid van deze grijze populatie in geval van brand? Volgens Peter van de Leur, van DGMR, in het expertpanel van Stedebouw & Architectuur over dit onderwerp moet de regelgeving worden aangepast om de veiligheid van senioren te garanderen.

 

Peter van de Leur: “Aanpassingen lijken mij zeker wenselijk. De regelgeving voor woningen gaat in hoofdzaak uit van zelfredzame, mobiele bewoners die bij brand zonder hulp van buitenaf snel zelfstandig het gebouw ontvluchten. Thuiszorginstellingen vullen die regels mondjesmaat aan met extra voorzieningen als zij zorg verlenen aan patiënten waarvoor dat uitgangspunt overduidelijk niet klopt.

 

Nu in korte tijd het aantal verminderd zelfredzame maar wel zelfstandig wonende mensen  sterk toeneemt wordt het ‘restrisico’ dat dergelijke bewoners slachtoffer worden van een brand wel erg groot, en het is zonder meer verstandig om nog eens na te denken of het huidige stelsel voldoet. Ik ga er vooralsnog vanuit dat aanpassingen nodig zijn.”

 

Niet alleen regelgeving

 

In het expertpanel bevestigt René Hagen, van het IFV, het toenemend gevaar voor senioren als het gaat om de brandeveiligheid in woningen : “Deze transitie vraagt in ieder geval om aandacht voor de brandveiligheidssituatie. We weten dat verreweg de meeste mensen bij brand in de woonsituatie omkomen. En dat senioren ongeveer 2,5 x zo vaak het slachtoffer zijn van brand dan mensen onder de 65. Dan is het eenvoudig uit te rekenen dat, als we met een vergrijzende zelfstandig wonende populatie niets veranderen aan de brandveiligheidssituatie, het aantal slachtoffers bij brand in algemene zin zal toenemen, met een sterkere toename onder ouderen. Op basis van de demografische prognoses hebben we berekend dat deze toename tot 2030 16 procent respectievelijk 60 procent zal zijn. Dat zijn cijfers om goed over na te denken.” Anders dan Van de Leur pleit Hagen voor een bredere aanpak dan louter aanpassing van regelgeving.  Dat wil echter niet zeggen dat de oplossing direct of uitsluitend gezocht moet worden in  -strengere- regelgeving.”

 

Meer weten? Download hieronder gratis het volledig verslag van het expertpanel over brandveiligheid in seniorenwoningen.

brandveiligheidseniorenwoningen.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel