Nieuws

Beton met eigenschappen op maat nu mogelijk

TNO heeft in het kader van het Europese project SUS-CON een nieuwe ontwerpmethode voor beton ontwikkeld. Met deze modelmatige ontwerpmethode is te bepalen wat het beton als geheel gaat presteren op basis van een beperkt aantal eigenschappen van de grondstoffen.

 

Het is daarmee de eerste betonontwerpmethode waarmee is te sturen op specifieke prestatie-eisen, waaronder de sterkte van het beton. Dit maakt een grotere flexibiliteit bij de betonproductie en bij het ontwerpen van constructies mogelijk. Bovendien kunnen onder meer reststoffen voorspelbaar en efficiënter worden ingezet. 


Traditioneel wordt beton ontworpen aan de hand van experimenteel bepaalde relaties tussen bijvoorbeeld het soort cement en de sterkte. Deze zijn alleen vastgelegd voor traditionele betoncomponenten (cement, grind) en standaard betonsamenstellingen. Zodra hiervan wordt afgeweken kon tot nu toe alleen nog door middel van experimenten de prestatie worden vastgesteld.

 

 

Prestatiegerichte methode

 

De nieuwe prestatiegerichte ontwerpmethode maakt een nieuwe manier van werken mogelijk. Beton kan worden ontworpen op basis van prestatie-eisen, zoals thermische isolatiewaarde maar ook op sterkte. Het biedt  een grotere flexibiliteit bij de betonproductie, het constructie-ontwerp en het biedt de mogelijkheid om flexibeler gebruik te maken van materialen. Daarnaast is er minder kostbare tijd nodig voor trial-and-error van een betonontwerp.

 

Deel dit artikel