Nieuws

Verlaging parkeertarief Almere Buiten

De gemeenteraad ging donderdag 3 juli unaniem akkoord met het verlagen van de tarieven voor het straatparkeren in Almere Buiten. Per 1 augustus gaat het tarief van 5 naar maximaal 2 euro per dag. Eerder stelde het college van burgemeester en wethouders al een zelfde dagtarief voor de parkeergarages in Buiten vast, meldt Dichtbij.nl.

Met het verlagen van de tarieven gaat een grote wens van de ondernemers in vervulling. De ondernemers in Buiten hebben het zwaar. Zij geven het betaald parkeren daarvan de schuld. Zij waarschuwden voor leegloop van het centrum van Buiten, omdat dit jaar veel huurcontracten van ondernemers aflopen. Die zouden wel eens eieren voor hun geld kunnen kiezen en het centrum de rug kunnen toekeren. De gemeenteraad bleek hier gevoelig voor en nam het voorstel voor tariefsverlaging met algehele stemmen aan. Het verlagen van de parkeertarieven wordt gezien als een positief signaal naar de ondernemers en de bezoekers van het winkelcentrum toe.

Hoop op meer bezoekers

De tijd zal leren of het verlagen van het maximum dagtarief daadwerkelijk leidt tot meer bezoekers en bezoekers die langer in het centrum van Buiten blijven. De gemeenteraad drong er bij wethouder Frits Huis op aan om goed te monitoren. Huis beloofde een vinger aan de pols te houden en in januari 2015 met een eerste evaluatie te komen.


PVV-raadslid Willem Boutkan vroeg zich af of de gemeente zich niet te rijk rekent. Volgens hem is het geen uitgemaakte zaak dat de langparkeerders terugkeren. Hij wees daarbij op de forenzen die van de intercity gebruik maakten en bij het station parkeerden. Inmiddels stopt er geen intercity meer in Buiten, waardoor de weggebleven langparkeerders niet zullen terugkeren.
Fractie-assistent Marcel Benard van de ChristenUnie vroeg Huis naar de ambitie van het college. Benard: ,,Wanneer is de wethouder tevreden?" Huis liet zich hierover geen uitspraken ontlokken.

Bron: dichtbij.nl Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel