Nieuws

Middelgrote steden steeds populairder

Uit een nieuwe woningmarkt 'hittekaart' van Nederland blijkt dat de van oudsher populaire steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag moeten wijken voor de middelgrote steden als Haarlem, Amersfoort en Nijmegen.

De gevolgen van het woningtekort in de grote steden wordt duidelijk: men kiest massaal voor populaire woonlocaties, met name in de middelgrote steden. Daar staat een ongekende koopdrang tegenover. Zo werd er in 2016 een recordhoogte van 215.000 bestaande woningen verkocht in Nederland, en nam bovendien de gemiddelde koopsom verder toe.

Olievlek

Op de hittekaart (hieronder ook met snel- en spoorwegen te zien) staan gemeenten ingedeeld op kleur. De hoge scores geven gemeenten aan met hoge prijzen en/of veel huizenverkopen, evenals een sterke (verwachte) huishoudensgroei. Hieruit blijkt dat Amsterdam, Utrecht en Den Haag de meest geliefde plekken om te wonen zijn, gevolgd door Amersfoort, Amstelveen en Rotterdam. Ook Amstelveen, Nijmegen, Breda en Diemen pronken bovenaan de lijst. De kaart toont vooral hoe woningzoekenden zich als een olievlek uitbreiden van de Randstad richting de provincie.

Kansrijke gemeentes

Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, licht de resultaten toe: "De Hittekaart geeft duidelijk aan dat de druk op de stedelijke regio's hoog is. Deze druk breidt zich steeds meer uit, naar het noorden, oosten en zuiden van de Randstad – naar steden zoals Haarlem, Amersfoort en Nijmegen. Ook de Brabantse stedenrij, Groningen, Maastricht en Leeuwarden zijn in trek. Dat is goed te verklaren. Er is de laatste jaren nauwelijks gewerkt aan grotere nieuwe woningbouwplannen en de prijzen in de stad lopen op. Mensen wijken uit naar de middelgrote steden, omdat de druk in de grote steden te hoog is."


Hittekaart 2017 met snelwegen en spoorwegen.

Zoals te zien is op de kaart, springen Apeldoorn en Ede eruit als kansrijke gebieden, maar ook steden als Breda, Den Bosch en Vught. Opmerkelijk is dat de meeste kansrijke gemeentes verbonden worden door belangrijke verkeersaders. Vaak betreft dit ook grensgemeenten die Nederland verbinden met het buitenland. "Grosso modo verandert de kaart van een ‘Randstad-kaart' in een ‘steden-netwerk-kaart'," aldus Uitzetter. "Infrastructuur is nog belangrijker geworden, ook de verkeersaders die de Randstad verbinden met onze buurlanden dragen bij aan de populariteit van een regio. Bereikbaarheid is cruciaal voor de populariteit van een regio. De aanwezigheid daarvan is natuurlijk wel mede afhankelijk van de investeringen in infrastructuur die ter plekke plaatsvinden."


De 'Hittekaart' van de woningmarkt 2017 is gerealiseerd door gebiedsontwikkelaar BPD. Meer informatie over het onderzoek
leest u hier.

Deel dit artikel