Nieuws

Gebruik binnenstedelijke parkeerplaatsen daalt 10%

Het gebruik van binnenstedelijke parkeerplaatsen is over de periode 2008-2012 met 10% gedaald. Deze trendmatige daling blijkt uit de Parkeerbarometer, een onderzoek van Spark en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar het gebruik van het parkeerareaal in 19 binnensteden.

Gebruik binnenstedelijke parkeerplaatsen daalt 10%

Tegen de achtergrond van signalen over daling van consumentenbestedingen heeft de Parkeerbarometer de parkeerproductie [1] van het parkeerareaal in binnensteden over de afgelopen jaren in beeld gebracht.  Uit de aangeleverde data van 19 binnensteden over betreffende onderzoeksperiode blijkt dat het aantal verkochte parkeeruren gemiddeld met ruim 10% is gedaald.

Ten opzichte van bijvoorbeeld de afname van de binnenlandse bestedingen (CBS) over dezelfde periode (3,7%) is dit een aanzienlijk grotere daling. De daling van het aantal verkochte parkeeruren kan een aanwijzing zijn om voorzichtig te zijn met het toevoegen van nieuwe parkeerplaatsen.Immers het toevoegen van parkeerplaatsen in binnensteden is een kostbare aangelegenheid.

Aandachtspunten


Dit zijn aandachtspunten bij het evalueren van het gemeentelijke parkeerbeleid en het laat zien hoe belangrijk het monitoren van het gebruik van het parkeerareaal is. Inzicht in het gebruik is de eerste stap naar het (verder) optimaliseren van parkeerbeleid en het nog beter afstemmen op wat er zich daadwerkelijk afspeelt.

 

Eerst benutten dan bouwen


Het eerst benutten, alvorens te bouwen zal de financiële haalbaarheid van binnenstedelijke ontwikkelingen aanzienlijk verbeteren en de doorlooptijd verkorten.

 

 

[ 1] Parkeerproductie: Het op een parkeerplaats gedurende een jaar verkochte aantal parkeeruren.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel