Nieuws

Rijksoverheid ontwikkelt programma voor circulair bouwen

De rijksoverheid heeft een volgende stap gezet in de circulaire bouweconomie. Samen met de bouwsector heeft de rijksoverheid een uitvoeringsprogramma voor circulaire bouw ontwikkeld dat moet helpen om voor 2050 tot een circulaire bouweconomie te komen.

Dit programma vertaalt eveneens naar het rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' naar de bouwpraktijk, schrijft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het opzetten en coördineren van het programma is de verantwoordelijkheid van de Bouwagenda. Voor het uitvoeringsprogramma noemt het kabinet enkele te nemen stappen. Zo gaan het Vastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail hun inkoopkracht beter benutten. De markt krijgt genoeg ruimte om eigen acties aan te dragen.

Bij de weg naar een circulaire bouweconomie zijn de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) nauw betrokken. IenW zal in samenwerking met ProRail en Rijkswaterstaat enkele initiatieven oppakken, zoals experimenten voor CO2-arm asfalt en circulair beton. 

BZK zet in op aangepaste regelgeving. Aan de ene kant om circulaire maatregelen te waarderen, anderszijds om de wettelijke eis voor woningen, kantoren en andere gebouwen aan te scherpen. Dit artikel komt uit BouwCirculair

Deel dit artikel